For første gang sendes den norske hæren til Sverige

Norge sender hele hæren på øvelse i Sverige. Det har aldri skjedd før. Et eksempel på at land finner sammen for å skape hverdagssikkerhet utenfor NATO, sier ekspert.

Forsvarssjefene Haakon Bruun-Hanssen (til venstre) og Micael Bydén besøkte Sessvollmoen leir sammen i november 2015. I mars møtes de trolig igjen i Norrbotten i Sverige.

I mars sender Norge landets eneste hærbrigade av sted med kurs for Norrbotten i Sverige. 4500 soldater, helikoptre og flere støtteavdelinger skal delta på øvelsen Exercise Northern Wind 2019.

Her skal det trenes på «høyintensitetsoperasjoner», der brigader fra flere land skal fungere sammen og øve på å flytte seg raskt. Det minner på mange måter om storøvelsen Trident Juncture som er under oppkjøring i Norge.

Men Northern Wind er ikke en NATO-øvelse.

Norske hærstyrker skal flytte seg fra Indre Troms, over grensen til Sverige, og via Gällivare helt til øvelsesområdet tett på grensen til Finland ved Haparanda. Her skal de øve sammen med US Marine Corps, britiske Royal Marines og finske soldater mellom 18. og 27. mars neste år.

– Nord-Europa samler seg

Ifølge presseoffiser Philip Simon ved Försvarsmaktens hovedkvarter jobbes det med å avklare juridiske spørsmål. Men det blir neppe noe problem, skriver Simon i en e-post.

Overfor Aftenposten fremstiller Simon og oberstløytnant Torgrim Foshaug i den norske hærstaben fellesøvelsen som noe hverdagslig og helt naturlig. Samtidig sier Simon at målet også er å utvikle samarbeidet mellom Sverige, Finland, USA, Norge og Storbritannia, som alle deltar.

Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, konstaterer at øvelsen følger et nytt mønster i europeisk forsvarssamarbeid der også det nordiske forsvarssamarbeidet skal styrkes kraftig.

Matlary peker på Joint Expeditionary Force, initiert i 2012, som skulle bli en ny militærallianse mellom Norge, Nederland, Storbritannia, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia og Litauen.

28. juni i år var den ferdig etablert, med alle ni land på plass.

– Nord-Europa samler seg. I denne alliansen er Sverige og Finland fullverdige medlemmer, selv om de ikke er med i NATO, sier Matlary.

Forklares med usikkerhet om hvor USA går

Matlary er medredaktør av boken The United Kingdom’s Defence After Brexit, som nettopp er utgitt i London.

Her skriver Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole at Storbritannia ser Joint Expeditionary Force som en mulighet til å fylle et tomrom i behovet for å kunne handle mer individuelt, og som et nettverk som skal trå til på kort varsel om det skulle bli behov for å bruke militærmakt.

Russisk selvsikkerhet i Europa, og tvil om hvilken vei USA vil gå under Trump, understreker en stor usikkerhet her, mener Heier.

– Vi i nord avskrekke

– Ville det vært kontroversielt for noen år siden at Norge sendte hele hæren på øvelse i Sverige?

– Muligens. Mens det fremdeles er artikkel 5 (alle for én-artikkelen, red.anm.) som holder NATO sammen, spiller ikke NATO lenger samme rolle i det jeg kaller «hverdagssikkerhetspolitikken», sier Janne Haaland Matlary.

– Her må landene med felles geografisk beliggenhet og interesser ta ansvar selv, sier hun.

– Er alliansene også et resultat av at landene er blitt mer usikre på NATO?

– Ja. I dag består NATO av 29 medlemsland med helt ulike interesser. Vi i nord har av geografiske grunner sammenfallende interesser. Vi avskrekke, vi vil holde Nord-Atlanteren åpen, og det må kunne handles raskt, sier hun.

– Hvorfor finner øvelsen sted i Sverige?

– Sverige og Finland er med på alt de kan uten at de trenger å bli NATO-medlemmer. De prøver å komme så tett på NATO som mulig, sier Matlary.

– Dette er ikke minst viktig for Sverige, som gjennom flere år drev full nedrustning og nå har snudd fullstendig, sier hun.

Tidligere sjef for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye (nummer to fra høyre), møtte svenske og danske HV-sjefer i mars 2016.

Ingen forpliktelse til å komme til unnsetning

Det er ikke uvanlig at norske kampfly trener med svenske i luften over Sverige. Det er heller ikke veldig uvanlig at heimevernsavdelinger besøker hverandre over kjølen, og at enkelte norske tropper fra Hæren deltar på trening i Sverige. At norske styrker i stort omfang deltok på øvelser i nabolandet, skjedde derimot knapt under unionstiden.

Men øvelse er én ting. Foreløpig ligger det ingen forpliktelse til å komme hverandre til unnsetning hverken i Joint Expeditionary Force, det nordiske forsvarssamarbeidet Nordefco (Nordic Defence Cooperation) eller i underbruket Arctic Challenge, et flysamarbeid mellom nordiske land som også innebærer patruljering over Island.

– Medlemmene må i så fall bli enige om å sette inn styrker, sier Matlary.

Professor Rolf Tamnes ved Institutt for forsvarsstudier sier at det kommer an på øynene som ser om den svenske øvelsen er kontroversiell.

– Den gjenspeiler de nye samarbeidsmønstrene, sier Tamnes, som leder en uavhengig ekspertgruppe som i 2014 og 2015 skulle vurdere Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine oppgaver i krise og krig.

At svenske styrker øver i Norge, har vært vanlig lenge. Sverige er med i en stor felles svenskfinsk avdeling under storøvelsen Trident Juncture i Midt-Norge nå i oktober. Her er en svensk stridsvogn på E6 mellom Setermoen og Bardufoss i 2014.

USA stadig på øvelse i Sverige

Hvis man får muligheten til å øve med andre land i komplekse øvelser, øker samarbeidet med andre land og også vår nasjonale forsvarsevne, mener Philip Simon ved Försvarsmaktens hovedkvarter:

«I prinsippet burde vi øve ofte både med våre bakkestyrker, flystyrker og marinestyrker. Det er ikke mer enn to uker siden US Marines øvde med svenske styrker. Foran Trident Juncture kommer finske styrker til å være i Sverige for å forberede seg, og samtidig kommer US Air Force til å ha base i Luleå», skriver han.

Uavhengig forsvarsekspert Jacob Børresen ser øvelsen i Sverige i sammenheng med det han ser som en kontroversiell eskalering av forholdet mellom Russland og vestlige naboer.

– Jeg konstaterer at nordisk forsvarssamarbeid tas et skritt videre, og at dette kan peke mot et mulig svensk NATO-medlemskap, sier Børresen.

– Samtidig deler jeg Tormod Heiers beskrivelse av at når Russlands atomvåpen blir stadig viktigere for å hindre at USA får et stadig sterkere militært fotavtrykk i regionen, så fører dette til at Russlands vestlige nabostater blir bare enda mer bekymret og åpner opp for enda flere amerikanske styrker på egen jord, sier han.

Bakke-Jensen: Kan samarbeide også ved behov

Aftenposten har spurt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om hvorfor det ikke tidligere har skjedd at større norske styrker har deltatt på øvelse i Sverige, og om øvelsen nå har vært politisk behandlet.

I en e-post kommenterer han øvelsen slik:

«Det nordiske forsvarssamarbeidet er i god utvikling. Et konkret eksempel er felles øving og trening. Det er positivt at Norge sammen med Finland er invitert til denne øvelsen, på samme måte som at Finland og Sverige bidrar med styrker under Trident Juncture. At vi samarbeider tett og godt, er viktig for sikkerheten i vår region, og slike øvelser styrker vår evne til å samarbeide ved behov.»