Norge

Færre på bygda tror på menneskeskapte klimaendringer

Fire av ti spurte på bygda tror ikke klimaendringene er menneskeskapte. I de store byene sier én av fire det samme.

Tørken har rammet blant annet bønder. Dette bilder er tatt på Romerike.
  • og NTB

Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført for ingeniør- og teknologiforeningen NITO, skriver Nationen.

Spørsmålet i undersøkelsen lød som følger: «Denne sommeren har vært uvanlig varm, både i Norge og Europa. Har dette endret ditt syn på klimaendringer?".

I kategorien «landsbygda» sier 48 prosent at de lenge har ment at endringene er helt eller delvis menneskeskapte, mens 40 prosent forteller at deres oppfatning uansett er at klimaendringene er et resultat av naturlige variasjoner. 12 prosent har blitt mer overbevist om at endringene er helt eller delvis menneskeskapte.

For byer med mer enn 50.000 innbyggere er de tilsvarende tallene henholdsvis 55 prosent, 24 prosent og 15 prosent.

– Vi ble overrasket at folk som omgis av tørre elver og svidde åkre, er den gruppen som i størst grad ikke tar inn over seg at klimaendringene er menneskeskapte, sier president Trond Markussen i NITO.

Les også

  1. Da vi nesten reddet klimaet på 80-tallet | Marit Simonsen

  2. Arktis smelter. Det skyldes ikke bare varmen.