Norge

Det første norgeskartet tegnet av en nordmann var imponerende - bortsett fra en storpolitisk tabbe

Først i 1761 kom det første kartet over hele Norge, utenom en liten detalj som var et storpolitisk problem. Det ble rettet opp ved første anledning.

Svenskene likte nok at grensen lå for langt mot vest, men Wangensteen skyndte seg å flytte den østover ved første anledning.
  • Gunnar Kagge
    Gunnar Kagge
    Journalist

Lenge var det utlendinger, særlig hollendere, som kartla den norske kysten. De var først og fremst interessert i gode havner og handelssteder. På hjemmebane var det særlig de militære som ønsket seg bedre kart over hele landet.

I 1622 skrev Bagge Wandell til kongen i København at han planla et sjøkart over den norske kysten. Wandell var sjef for navigasjonsskolen i København og kjente behovet. Men det ble ikke noe av.

På tredje forsøk skulle det skje..

På Kartverkets hjemmeside er det beskrevet hvordan neste initiativtager var Melchior Ramus ved latinskolen i Trondheim.

I 1688 ville han kartlegge hele landet. Han fikk tegnet kartene, men døde før de var klare til å trykkes.

I 1702 ville visestattholder Gabel sette i gang med ny kartlegging. Men da han døde, forsvant muligheten for finansiering.

Så, i 1761 kom det første Norgeskartet tegnet av en nordmann: Ove Andreas Wangensteens kart var gjennomarbeidet og flott, det er blitt stående som en milepæl i norske kartografers historie.

Kunne ikke se grensen under vann?

For Wangensteen var det kjedelig at han gjorde én skikkelig tabbe , og den grep inn i storpolitikken. Benedicte Gamborg Briså ved Nasjonalbiblioteket forteller at han tegnet grensen mot Sverige rett gjennom Femunden.

Svenskene likte nok at grensen lå for langt mot vest, men Wangensteen skyndte seg å flytte den østover ved første anledning.

Det var akkurat der svenskene ville ha riksgrensen, men mye lenger vest enn det norske kravet.Svenskene hadde allerede gitt seg og gått med på en østligere grense. Men det var veldig pinlig for Wangensteen. Allerede året etter ga han ut et kart over Akershus stift, og da var grensen lagt riktig.

Artikkelen er del av innsikt-serien «Kartlagt» som trykkes i Aftenposten hver søndag.

Se flere kart med bonusinformasjon:

Les også

Møtte Nansen en havfrue på Svalbard?

Plasserte truende skyer på kartet

Tenk å tapetsere soveromstaket med dette!

Tegnet hele befolkningen inn i kartet

Les mer om

  1. Kartlagt