Norge

Venstre vil utrede fortsatt bruk av Ullevål sykehus

Venstres landsstyre har vedtatt at det vil utrede muligheten for fortsatt bruk av Ullevål sykehus.

  • NTB

Venstre hadde landsstyremøte i helgen og hvor et av temaene var de storstilte planene for å oppgradere sykehustilbudet i Oslo-området. Som et tenkt alternativ til planene om å bygge nytt storsykehus på Gaustad vil Venstre undersøke mulighetene for fortsatt drift på dagens tomt på Ullevål. Venstre er hittil det eneste av regjeringspartiene som har gått inn for dette.

– Før en fatter beslutning i et slikt stort og komplekst prosjekt må beslutningsgrunnlaget være best mulig. Venstre mener derfor det må igangsettes en konsekvensutredning av fortsatt sykehusdrift på Ullevål, skriver Venstre i sitt vedtak.

Faglig motstand

– Sykehusutbyggingen er en sak av stor nasjonal betydning, både helsemessig og økonomisk sett, skriver partiet videre og viser til at de fire planlagte utbyggingsprosjektene knyttet til Oslo universitetssykehus er beregnet å koste 59 milliarder kroner.

Samtidig er det beregnet at salget av dagens sykehustomt på Ullevål vil gi omtrent 7 milliarder kroner i inntekt.

– Det knytter seg stor faglig motstand, både fra legenes, sykepleiernes og psykologenes organisasjoner til utbyggingsforslaget, skriver Venstre.

Støtte fra Rødt

Rødt foreslo i høst å utrede mulighetene på Ullevål-tomten.

– Nå som også partier i regjering har fått øynene opp for hva som er i ferd med å skje, forventer vi tydeligere støtte i Stortinget framover. Oslofolk vil merke hvem som svikter i denne saken, gjennom å stille seg på helsetoppenes side, og hvem som står opp for helsetilbudet til innbyggerne, sier partileder Bjørnar Moxnes i Rødt.

Kommende onsdag kaller Moxnes helseminister Bent Høie (H) inn til spørretimen for å svare for sykehusplanene i Oslo og den faglige motstanden mot å legge ned Ullevål.

Vedtok plan

Styret i Helse sør-øst vedtok torsdag i forrige uke å gå videre med planene om det nye storsykehuset på Gaustad, mot flere av ansattrepresentantenes stemmer.

Avgjørelsen om å legge ned Ullevål sykehus ble tatt allerede i juni 2016. Samtidig ble det vedtatt å bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad like ved Rikshospitalet og et lokalsykehus på Aker. Planene ble godkjent av helseminister Bent Høie 24. juni samme år.

På Gaustad er planen at det skal bygges ut 87.000 kvadratmeter. Alt av kreftvirksomhet samles på dagens Radiumhospital, og det tidligere nedleggingstruede Aker skal bli akuttsykehus for Groruddalen.

Les også

  1. Dette er striden om Oslos sykehus

  2. Helse Sør-Øst vedtar planene om sykehus på Aker og Gaustad – men skal belyse Ullevål som alternativ

Les mer om

  1. Sykehus