Norge

Vil ha nasjonal lærereksamen

Norges største arbeidsgiverorganisasjoner mener det er for store sprik i kvaliteten på lærerutdanningene.

NHO-leder Kristin Skogen Lund (t.h.) og KS-leder Sigrun Vågeng er enige i synet på hvordan norske lærerutdanninger kan bli bedre.
  • Pål V. Hagesæther
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Sentralt gitte eksamener vil kunne løse problemet, mener NHO-leder Kristin Skogen Lund og KS-leder Sigrun Vågeng.

I dag finnes det 19 ulike lærerutdanninger i Norge. Variasjonen er stor, både i søkning, innhold i studiet og andelen som består eksamen. Det har arbeidsgiverne i privat og offentlig sektor merket seg.

De synes det er spesielt underlig at flere av utdanningsstedene som har høyest opptakskrav og dermed får de beste studentene, også har høyest strykprosent. Mens det kan være lave stryktall på lærerutdanninger det er lett å komme inn på.

Les også

Høgskole tilbyr lærerutdanning, selv om du har 2 i matematikk

— I dag er det skolene selv som lager eksamen. De bruker ikke eksterne sensorer i rettingen. Samtidig vet vi at skolene får penger for hver student som fullfører og består. Det kan ha uheldige effekter, påpeker Kristin Skogen Lund.Derfor tar NHO og kommunesektorens organisasjon KS nå til orde for å innføre felles nasjonale eksamener for lærerstudiet. Begge understreker at utspillet ikke innebærer en kritikk av kunnskapene hos norske lærere i dag.

Smått kan være godt

Sigrun Vågeng sier at studenter ved de minste lærerutdanningene godt kan tenkes å gjøre det bedre enn de største på slike nasjonale eksamener. Men da vet man at det ikke skyldes at de møter lavere krav.

— Det viktigste er ikke hvor mange lærerutdanninger vi har, eller hvor de ligger. Det viktigste er hvilke kunnskaper de som utdannes der får med seg, sier hun.

Les også

Tviler på politikernes mot

De vedgår at utdanningene som en følge av et slikt forslag kanskje må ha noe likere læreplaner. For med en felles nasjonal eksamen til slutt, må alle lærestedene rette undervisningen mer mot den.— Men utdanningene kan fortsatt beholde sine særpreg, mener Vågeng.

- Hvorfor bør lærerstudiet være det eneste med en slik nasjonal eksamen?

— Man kan fint gjøre dette på andre studier også. Deler av ingeniørutdanningene for eksempel, sier Skogen Lund.

Les også:

Les også

Kun én av 29 bachelorstudenter fullførte på normert tid

Les også:

Les også

Stanser mattesnarvei på Nesna

Er dette en god ide? Dette mener Skole-Norge om forslaget:

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

-Jeg hører gjerne på deres innspill. Men i dag er det få felles fag på lærerutdanningene, og vi ønsker variasjon i utdanningene. Derfor har jeg vanskelig for å se for meg en eksamensordning som kan være felles for alle. Det måtte i tilfelle vært på noen små, definerte områder, for eksempel innen matematikk.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

Vi har allerede satt i gang et arbeid for å sikre høy kvalitet på matematikkopplæringen på lærerstudiene. De som jobber med det, har ikke foreslått en nasjonal eksamen. Men heller at man sammenligner måten de ulike høyskolene holder eksamen på. Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet

-Jeg tror det er vanskelig å lage prøver som måler dette på en god måte, og man har ikke detaljerte læreplaner for høyere utdanning på samme måte som i skolen. Innfører du standardisering, forsvinner noe av særpreget ved høyere utdanning. Jeg mener vi heller må gjeninnføre eksterne sensorer, slik at institusjonene kan kvalitetssikre hverandre.

Marianne Aasen (Ap), leder av utdanningskomiteen

-Det er en interessant idé. En felles eksamen kan være en løsning på problemet, det kan også finnes andre måter. Det viktige er å stille krav til den kompetansen studentene har når de er ferdige. Hvis man skal gjøre det, tror jeg lærer og sykepleierutdanningene er mest aktuelle. Jeg tror også det er viktigst å eventuelt ha slike prøver kun i noen få basisfag. Det er viktig at de enkelte høyskolene fortsatt får en viss frihet

Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talskvinne i Høyre

-Dette er et tiltak vi må vurdere. Det er helt åpenbart store forskjeller i kvaliteten på norske lærerutdanninger. Slik bør det ikke være. En felles lærereksamen må eventuelt basere seg på det felles pensumet som alle som tar utdanningen må gjennom. I dag vet vi blant annet at mange lærere får for dårlig opplæring i data og teknologi.

Professor Elaine Munthe, leder for følgegruppen for ny lærerutdanning

-Det kan være både fordeler og ulemper ved en slik ordning. Fordelen er at du kan få et overblikk, og det kan fungere innen noen fag. Samtidig fjerne du mulighetene for lokal egenart på de ulike studiene. Totalt sett er jeg usikker på om slike eksamener trengs. Det som er viktigere for å øke kvaliteten i skolen er å sørge for at lærere i skolen underviser i fag de har kompetanse i.