Norge

NRK: Sandberg sendte 153 SMS-er og hadde 22 telefonsamtaler mens han var i Iran

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes på ferie i Iran.

En oversikt som NRK har fått innsyn i, viser at Per Sandberg brukte mobilen ofte under Iran-reisen.

 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

Den første SMS-en ble sendt samme dag Sandberg kom til Iran, skriver NRK.

Bruken av en jobbtelefon i Iran vakte sterke reaksjoner fra flere sikkerhetseksperter da reisen ble kjent i norske medier.

Som kjent varslet ikke Sandberg på forhånd at han skulle på ferie til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste.

153 SMS-er

Oversikten fra teleoperatøren som NRK har fått innsyn i, viser at han brukte mobilen ofte.

Dokumentet viser blant annet at Per Sandberg begynte å bruke telefonen samme dag som han landet i Iran, og at den ble brukt i perioden 21. juli til 29. juli.

Av bruken som er registrert i Iran kan man se følgende:

 • 153 SMS-meldinger, første innslag 21. juli
 • 22 samtaler til og fra Iran, første innslag 24. juli
 • 6 MMS-meldinger, første innslag 21. juli
 • 106 MB datatrafikk, første innslag 22. juli

Dette tyder på at telefonen må ha vært påslått og i bruk flere dager, både i starten og slutten av reisen, skriver NRK.

Iran-reisen ble første gang omtalt i norsk presse den 27. juli. Hvor mye av aktiviteten som har skjedd før saken ble omtalt offentlig i media i Norge er usikkert.

Dette har Sandberg sagt om telefonbruken:

I Dagsnytt 18, mandagen etter han kom hjem, sa Sandberg dette om telefonbruken:

«Jeg hadde med meg en mobiltelefon. Den var nesten ikke i bruk før denne debatten tok av hjemme.»

Til TV2 fortalte han at telefonen lå i bagasjen helt til han hørte om debatten i Norge:

– Det er den eneste kommunikasjonen jeg hadde mens jeg var i Iran. Jeg prøvde så godt jeg kunne å svare på alle henvendelser underveis, sa han.

NRK har forelagt påstandene om mobilbruken for Per Sandberg. Han blir spurt om hvor mye aktivitet det var på telefonen før saken ble kjent i norsk offentlighet.

«Hva tror du???», er svaret hans i en SMS.

Han blir også spurt om telefonen hans var mye i bruk under reisen.

«Det må dere gjerne konkludere med», svarer den avgåtte statsråden til NRK.

Fra pressekonferansen etter statsråd der Per Sandberg og statsminister Erna Solberg kunngjør at han trekker seg som fiskeriminister.

NSM: – Kan ha full kontroll på tale- og datatrafikk

NRK har lagt frem Informasjonen fra Per Sandbergs mobilbruk til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM er det statlige fagorganet på informasjonssikkerhet, og kjenner godt til truslene mot mobiler i slike land. På generelt grunnlag forteller de om en betydelig risiko.

– Når man reiser til land som har etterretningsinteresse for norske forhold og en sterk statlig kontroll over teknologisk infrastruktur som telekom og annet, er det all grunn til å forvente at man kan bli overvåket, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy til NRK.

NSM mener at så lenge en telefon er tilkoblet et slikt nett kan den overvåkes og informasjon som passord og andre hemmeligheter fanges opp.

– I praksis kan man ha full kontroll over mobilbruken – tale og data, sier kommunikasjonsdirektøren.

Det har også vært stilt spørsmål om Sandbergs telefon kan ha blitt hacket under Iran-reisen. Derfor har telefonen blitt levert inn til PST for undersøkelser.

PST jobber fortsatt med telefonen til Per Sandberg, og informasjonsrådgiver Martin Bernsen opplyser at dette arbeidet nok vil vare i ytterligere flere uker.

PST ønsker ellers ikke å kommentere bruken av telefonen.

Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes møtte pressen under Arendalsuka nylig.

Ugradert informasjon

Selv om Per Sandberg etter turen sa at telefonen under deler av turen hadde ligget i bagasjen, har han innrømmet at det var en feiltagelse å ta den med.

Rutinen ved reise til land som Iran for statsråder og andre i regjeringen er at de helst skal få utlevert en lånetelefon som bare brukes til den reisen.

At Sandberg brøt disse reglene og reiste med sin vanlige jobbtelefon både til Iran, og også tidligere i 2018 til Kina, var et av momentene som gjorde at han til slutt trakk seg som fiskeriminister.

Før han trakk seg svarte han Stortinget og fortalte om sikkerhetsbruddene. I svarene kom det også frem at Sandberg hadde tilgang til regjeringens saksbehandlingssystem på telefonen, men at den ikke inneholdt sikkerhetsgradert informasjon.

Etter at Sandberg kom tilbake til Norge har undersøkelser vist at telefonen ikke koblet seg til saksbehandlingssystemene under reisen.

Les mer om

 1. Per Sandbergs reise til Iran
 2. Per Sandberg
 3. Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 4. Iran