Annica Vestman prøvde å melde seg ut av Svenska kyrkan tre ganger

Gudstjeneste i Margaretakyrkan sist søndag.
  • Jeg har virkelig ikke lyst å være medlem, sier Annica Vestman. Svenska kyrkan er en av de raskest voksende menighetene i Norge.

Da Annica Vestman flyttet til Norge for ti år siden, fikk hun beskjed i posten om at hun var innmeldt i Svenska kyrkan i Norge.

«Medlem i Svenska kyrkan = medlem i Svenska kyrkan i Norge», som det står på kirkens nettside.

Der forklarer de hvordan medlemskapet blir overført automatisk, når svenske borgere flytter til Norge.

Vestman, som ikke er kristen, bestemte seg for å melde seg ut. Hun fylte ut et skjema på nettet og klikket send. Noen dager senere mottok hun et signert brev om at hun var utmeldt.

Det skulle vise seg å ikke medføre riktighet.

I løpet av få år har den svenske kirken blitt en av Norges hurtig voksende menigheter:

Les også

Den svenske kirken i Oslo får nærmere 20 mill. i offentlig støtte. Den norske kirke i Stockholm må klare seg med en brøkdel.

Skulle ordne opp

En god stund senere mottok Vestman nok et brev, denne gang fra Brønnøysundregistrene, om at hun tilhørte to trossamfunn: Human-Etisk Forbund, der hun selv hadde meldt seg inn – og Svenska kyrkan i Norge.

— Da ringte jeg dem og forklarte at jeg hadde meldt meg ut. De beklaget og sa at de skulle ordne opp i det, forteller Vestman.

Men året etter kom samme brevet, om at hun var innmeldt i to trossamfunn. Nok en gang ringte hun kirken for å gi beskjed. Nok en gang sa de at de skulle ordne opp.

Og likevel, året etter kom igjen beskjeden om at hun fortsatt var medlem.

— Da ga jeg opp. Jeg har virkelig ikke lyst å være medlem, og jeg tenker at en vakker dag må jeg gjøre en innsats igjen, sier Vestman.

«Hvorfor skal skattebetalerne finansiere andres religiøse aktiviteter?» spurte Aftenpostens kommentator Ingunn Økland. Saken skapte stort engasjement i sosiale medier. Her kan du lese den:

Les også

Norge gir statsstøtte til 749 trossamfunn. Det er umoderne og unødvendig – Ingunn Økland

Må følges opp i Norge

Aftenposten var til stede under gudstjeneste i Margaretakyrkan søndag formiddag, hvor det var rundt 50 personer til stede under messen.

Selv om kirken var langt fra fullsatt satt det folk ved alle benker. Aldersmessig var det stor spredning på deltagerne under gudstjenesten, fra små barn i barnevogn til godt voksne pensjonister som deltok denne søndagen.

Gudstjeneste med nattverd, salmesang og korsang søndag, da Aftenposten besøkte Margaretakyrkan i Oslo sentrum.

— Når noen melder fra at de vil forlate Svenska kyrkan, og vi vet at de er oppført i folkeregisteret i Norge, så skanner og sender vi utmeldelsesbeviset til Margaretakyrkan. Og så er det der personen må strykes fra registeret, sier enhetssjef i Kyrkostyrelsen, David Axelson-Fisk.Han ønsker ikke å kommentere enkelttilfellet som Aftenposten omtaler, men sier at dersom det foreligger et utmeldelsesbevis, så må saken følges opp av sognepresten i Margaretakyrkan.

Aftenposten har fått tilgang til et utmeldelsesbevis, datert 21. mars 2012, der det bekreftes at Vestman ikke lenger er medlem.

Like fullt viser et brev fra Brønnøysundregistrene at hun det påfølgende året var registeret både i Margaretakyrkan og i Human-Etisk Forbund.

— Er man utmeldt, krever det aktiv innmelding. Jeg forstår ikke hvordan dette kan ha skjedd, sier sogneprest Per Anders Sandgren i Margaretakyrkan til Aftenposten.

Sandgren opplyser til Aftenposten at han nå har vært i kontakt med Svenska kyrkan sentralt.

Ifølge presten må det ha vært snakk om at utmeldingen ikke ble kommunisert ut til den lokale menigheten. Han oppfordrer Annica Vestman til å ta kontakt, så skal de forsikre seg om at utmeldingen blir registrert.

Sender oversikt flere ganger i året

Ifølge Axelson-Fisk sender Kyrkostyrelsen flere ganger i året ut en oversikt, eksempelvis til Svenska kyrkan i Norge, om personer som har flyttet.

Det er blant annet basert på tilbakemelding om utvandring fra svenske folkeregister-myndigheter.

Ifølge Axelson-Fisk kommer det sjelden tilbakemelding om tilfeller likt det Aftenposten omtaler. Én mulig forklaring på feilregistrering, kan være dersom folk flytter mellom flere land.

— Dersom en person først har utvandret eksempelvis til Danmark, og siden til Norge, får vi bare beskjed om den første flyttingen. Vi kan derfor ikke vite at vedkommende har flyttet videre til Norge. Men får vi en utmeldelse, og ser at det er fra Norge, så oppdaterer vi medlemsregisteret, sier han.

Har særavtale i Norge

Finansieringen av Svenska kyrkan, som en av de nordiske folkekirkene, ble aktualisert av den pågående saken om påstått medlemsjuks i Den katolske kirke.

Oslo katolske bispedømme (OKB), som håndterer det sentrale medlemsregisteret for alle katolikker i Norge, mener at de blir forskjellsbehandlet sammenlignet med de nordiske folkekirkene.

«Fra 2006 har de nordiske folkekirkene sendt inn egne medlemslister med personnummer for personer som tar fast opphold i Norge, og som er innmeldt i folkekirken i hjemlandet. Slik registrering i medlemslistene i Norge skjer uten at den aktuelle personen er forespurt. (…) De nordiske folkekirkene har gjennom flere tiår hatt en særskilt ordning for medlemsregistrering etter trossamfunnsloven. Ordningen innebærer en administrativ forenkling for disse trossamfunnene.»

Fylkesmannen i Oslo og Akershus forvalter tilskuddsordningen og er tilsynsmyndighet. Direktør for juridisk avdeling, Merethe Helstad, sier til Aftenposten at eventuell oppfølging av saken i Svenska kyrkan, må igangsettes av Kulturdepartementet.

  • Fylkesmannen forholder seg til det departementet har redegjort for om de nordiske folkekirkene i vedtaket i klagesaken til Oslo katolske bispedømme. Dersom noe skal endres, må det være opp til departementet, sier hun.