Kong Harald ber folk være snillere mot hverandre

Kongen oppfordret i årets nyttårstale folk til å være vennlige mot hverandre og til å føre en respektfull samtale på tross av uenighet.

Kong Harald oppfordret folk til å føre en respektfull samtale - på tross av uenighet - i  årets nyttårstale. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kongen innledet årets nyttårstale med et sitat fra Salomos Ordspråk 4:23:

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.»

– Så hvordan bevarer vi hjertet vårt? Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre. Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet. Ved å løfte andre fram, sa kong Harald i talen.

Kongen understreket at vi alle har en mulighet, hver dag, til å påvirke både vår egen og andres følelse av verdi og livsglede.

– Til dem som tenker at ingen bryr seg om hva jeg gjør fra eller til, vil jeg si: Akkurat ditt smil kan utgjøre en forskjell for et menneske du møter på gaten, akkurat ditt vennlige ord kan skape en bedre dag for en annen. Og akkurat din omtanke kan utløse nye gode handlinger.

Kompromisser

Kongen trakk fram at Norge er bygget på evnen til å inngå kompromisser, og at vi ved å diskutere oss fram til noe vi kan samles om kan legge fundamentet for et godt samfunn.

–Betydningen av denne evnen ser vi også ute i verden – ikke minst når nasjoner skal samarbeide om å verne naturen og redde kloden vår, sa kong Harald.

– Kompromisser inngår vi daglig – i familien, i skolegården, på jobb og i politikken. Det å kunne leve godt sammen på tross av forskjeller og uenighet, er kanskje noe av det aller viktigste å bevare, både i våre nære relasjoner, i Norge og i verden.

Ett folk - ett land

Kong Harald la til at vi har god grunn til å være både stolte og takknemlige for alt vi har og uttrykte uro for utviklingstrekk i andre, nærliggende land.

– Vi ser med en viss uro på utviklingstrekk i land som ligger nær oss. Midt i dette er Norge fremdeles et land der vi kan ytre oss, tro, mene – og viktigst av alt: ha vår frihet i behold.

Disse dyrekjøpte verdiene er felleseie som alle i landet vårt skal ha del i, understreket kongen.

– Dette fundamentet må vi sammen styrke for at vi ikke skal miste oss selv og hverandre – men kjenne at vi er ett folk, at vi er ett land.

Lærere og helsearbeidere

Kongen løftet også fram alle som gjør en innsats mange lett tar for gitt, men som bidrar til at vi kan ha et fellesskap med stor grad av tillit til hverandre.

– Dere som står i tjeneste for Norge i andre land. Alle helsearbeidere som gjør sitt ytterste for å gi god og omsorgsfull pleie. Alle lærere som hver dag går til arbeidet sitt med både tanke, øye og hjerte for den enkelte elev. Alle servicearbeidere som bestreber seg på faglig og vennlig betjening.

– I likhet med mange andre yrkesgrupper skaper dere en opplevelse av at de aller fleste yter sitt beste og vil hverandre vel – gjennom utallige daglige menneskemøter på ulike arenaer, sa kongen i talen.

Forsoning

Mot slutten av talen kom kongen inn på alle som bærer på noe uoppgjort og trakk fram forsoning som en forløsende kraft.

– Tenk om vi alle kunne kjenne litt ekstra etter om vi kan klare å løfte vekk noen av byrdene våre. Som voksne har vi et særlig ansvar for måten vi omgås hverandre på. Barn og unge lærer av det voksne gjør og sier. Det er vi som gjennom vår atferd formidler hva som er greit. Derfor må vi oppføre oss ordentlig mot hverandre. Vi må snakke om og til hverandre på en måte som vi ønsker at barna våre skal ta med seg videre gjennom livet.

Han avsluttet med et ønske om et felles nyttårsforsett:

– At vi i året som kommer skal møte hverandre med vennlighet. Hvis vi sammen ønsker oss et samfunn preget av respekt på tross av uenighet, av åpenhet fremfor frykt, av varme heller enn avstand – ja så klarer vi det. Slik bevarer vi også vårt hjerte – som selve livet går ut fra – og som gjør oss til den vi er.

Les talen i sin helhet her: