Norske kreftpasienter i verdenstoppen for overlevelse

Norge hevder seg som et av verdens beste land når det gjelder overlevelse av en rekke kreftformer som tarmkreft og gynekologisk kreft.

 Norge ligger i verdenstoppen for overlevelse av flere kreftformer, viser en studie.

Det viser en kartlegging som denne uken ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, skriver Kreftregisteret.

Overlevelsen har de siste 15 årene vært gjennomgående høy for Norge. Andre land som ligger høyt på statistikken er Finland, Sverige, Island, Australia, New Zealand, Canada og USA.

For endetarmskreft, eggstokkreft og livmorhalskreft ligger Norge helt i verdenstoppen i overlevelse.

– Fortsatt forbedringspotensial

En gledelig utvikling, mener Kreftregisteret, som likevel påpeker at det er områder å ta tak i.

– Dette betyr altså ikke at vi bare kan lene oss tilbake og ikke sette i verk tiltak for å bedre overlevelsen ytterligere. Det er fortsatt flere kreftformer der også Norge har et forbedringspotensial, sier Bjørn Møller, leder ved registeravdelingen.

I fagmiljøene er det diskusjoner rundt hvilke mål som bør brukes ved internasjonale sammenligninger. Spesielt for kreftformer hvor enkelte land har innført masseundersøkelse (screening), kan tallene bli vanskelig å tolke, påpeker han.

Selv for noen av de dødeligste kreftformene, som leverkreft og lungekreft, har man sett en økning i overlevelse, viser studien. For 20 år siden overlevde 12 prosent av kvinner som ble rammet av lungekreft her i landet. I dag ligger andelen på 22 prosent.

– Vi ser at det er større optimisme og mer pågangsmot i fagmiljøene rundt en del kreftformer der det tidligere var lite håp, sier Møller.

Store variasjoner

Andre kreftformer har ikke hatt samme type fremskritt. For eksempel er bukspyttkjertelkreft fortsatt svært dødelig, med fem års overlevelse på bare 9 prosent i Norge.

– Både Kreftforeningen, fagmiljøene og vi i Kreftregisteret ønsker å få mer informasjon om denne kreftformen, og vi håper på å kunne etablere et Nasjonalt kvalitetsregister for bukspyttkjertelkreft, sier Møller

Generelt har kreftoverlevelsen bedret seg over hele verden i løpet av de siste årene, men det er fortsatt store forskjeller mellom landene, ikke minst for barnekreft. Barn som får hjernesvulst, overlever i rundt 80 prosent av tilfellene i de skandinaviske landene. Det er dobbelt så høyt som i Mexico og Brasil, hvor andelen er 40 prosent.

Studien som er gjengitt i The Lancet, har analysert individuelle pasientdata fra 322 kreftregistre i 71 land og områder. Det er sammenlignet fem års relativ overlevelse hos mer enn 37,5 millioner pasienter som var diagnostisert med en av 18 vanlige kreftformer.

Verdens kreftdag markeres

Å leve med kreft står sentralt når Verdens kreftdag skal markeres på søndag. Kreftforeningen ønsker å rette oppmerksomheten mot at pasienter som lever lenge, også skal leve godt.

I dag er over 260.000 nordmenn kreftoverlevere. Det vil si at de lever med eller er blitt friske fra kreft, opplyser foreningen.

Økt kreftoverlevelse krever også mer av samfunnet, myndighetene og sykehusene. Ifølge Kreftforeningen anslås det at 40 prosent flere nordmenn vil få kreft i 2030.

– Da må vi ha kapasitet til å fange opp, ta imot, ivareta og følge opp alle – både pasienter og pårørende. Å leve godt med kreft krever at behandlingen er effektiv, treffsikker og gir færrest mulige bivirkninger og senskader, skriver foreningen.

Tema for dagen er antibiotikaresistens og betydningen det har for behandling.

– Én av fem kreftpasienter trenger effektiv antibiotika. Nå henger vår tids viktigste medisinske verktøy i en tynn tråd og utgjør den største trusselen mot kreftbehandling, skriver foreningen.