Norge

Advokat: Familien til spionanklaget nordmann føler seg sviktet av norske myndigheter

KIRKENES/OSLO (Aftenposten): Både familien og nære venner av spionanklagede Frode Berg er frustrerte over hvordan Utenriksdepartementet jobber med saken.

Frode Berg ble tatt i arrest 5. desember av FSB i Moskva. Først etter to uker ble det kjent at det russiske sikkerhetspolitiet anklager ham for spionasje.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

– Vi har en gjennomgående følelse av at norske myndigheter, av grunner vi ikke kan forstå, ikke ønsker å ta noe initiativ i saken, sier familiens advokat, Brynjulf Risnes.

19. desember sprakk nyheten om at den tidligere grenseinspektøren Frode Berg var arrestert i Moskva og siktet for spionasje av det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

Pågripelsen skal ha skjedd 5. desember. Pensjonisten, som er bosatt i Kirkenes, er foreløpig fengslet i to måneder mens saken etterforskes i Russland.

Advokat Brynjulf Risnes (bildet) ble engasjert av familien til Frode Berg på et tidspunkt da det ikke var kjent hvorfor nordmannen var arrestert i Moskva. Dagen etter at han sa ja til oppdraget, publiserte nyhetsbyrået Rosbalt en artikkel der det fremgikk at Berg var siktet for spionasje av FSB.
  • I Kirkenes har arrestasjonen og spionanklagene mot Berg slått ned som en bombe i lokalsamfunnet.

Utenriksdepartementets kommunikasjonssjef Frode O. Andersen har tidligere uttalt at det viktigste for dem er «å bistå Frode Berg på best mulig måte», men familien er mildt sagt svært lite fornøyd med UDs håndtering:

– De er svært skuffet og frustrert over situasjonen og føler seg sviktet av norske myndigheter, sier familiens advokat, Brynjulf Risnes.

Flere nære venner av Berg, som Aftenposten har snakket med i Kirkenes de siste dagene, gir uttrykk for akkurat samme frustrasjon.

Den norske pensjonisten Frode Berg er arrestert i Moskva. Siden 1990 har han jobbet ved det norske grensekommissariatet, som ivaretar grensespørsmål mellom Russland og Norge.

– En anklage mot Norge

Frustrasjonen har bygget seg opp over tid, men det toppet seg fredag da norske myndigheter, ifølge Risnes, avviste å møte Bergs russiske advokat, Ilya Novikov.

– Frode Berg er siktet for spionasje, og uansett hvordan man snur og vender på det, er det en anklage mot Norge. Hvis det er noe i det russerne sier, har norske myndigheter drevet med ulovlig etterretning og brukt Frode Berg. Hvis det ikke er sant, er han offer for et politisk spill, sier Risnes og legger til:

– Dette er ikke den vanlige saken med en nordmann som har vært uheldig i utlandet.

Familien oppfatter, ifølge advokaten, UDs henvisninger til taushetsplikt som hule, og de betegner dette som en «skinnbegrunnelse».

På vegne av familien etterlyser Risnes aktivitet og støtte. Han synes for eksempel det er vanskelig å forstå at ambassaden i Moskva ikke vil snakke med den russiske advokaten.

– Vi har en gjennomgående følelse av at norske myndigheter, av grunner vi ikke kan forstå, ikke ønsker å ta noe initiativ i saken. Det kan jo hende advokaten som har erfaring med denne type saker, kan komme med tips, sier Risnes.

«Om de ikke kan heve stemmen overfor russerne, kan de i hvert fall snakke med oss»

Risnes slår fast at de ikke vil gjøre noe som stikker kjepper i hjulene for UD, men advokaten sier han har inntrykk av at det ikke foregår noe som helst.

– Hvis det er en grunn til at de ikke kan snakke med oss, må de kunne si at «her er det viktige grunner til at vi ikke kan gjøre det». Vi får bare kryptiske henvisninger til taushetsplikten.

Ifølge Risnes jobber den russiske advokaten nå med å komme seg inn i høysikkerhetsfengselet.

– Jeg forstår at det vil være mulig innen få dager. Forhåpentligvis før nyttår.

UD: Vet «svært lite» om anklagene mot Berg

– Vi gjør det vi kan for å støtte Frode Berg i denne vanskelig saken og har stor forståelse for at familien gjennom sin advokat formidler at de er utålmodige, sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen.

– Samtidig må vi forholde oss til det russiske rettssystemet slik det er, ikke slik man skulle ønske det var.

– Hva mener du med det?

– Jeg tror ikke jeg skal utdype det.

Ifølge Andersen vet norske myndigheter «svært lite» om hva de konkrete anklagene bunner i. Han fortellere at de er i dialog med russiske myndigheter, blant annet for å få til et nytt besøk i fengselet.

– Det håper vi vil skje i løpet av julen.

Derfor møter de ikke advokatene

UDs kommunikasjonssjef påpeker at det faktum at norske myndigheter foreløpig ikke kan gi informasjon til hverken den norske eller russiske advokaten oppnevnt av familien, og derfor ikke ser hensikten med et møte, ikke skyldes vond vilje, men taushetsplikt etter norsk lov.

Han forklarer det slik: Når Frode Berg selv ikke har godtatt disse to som advokater, kan heller ikke norske myndigheter gi taushetsbelagt informasjon til dem.

– Vi forstår at dette kan virke rart for utenforstående. Samtidig må vi forholde oss til norsk lov. Hverken Risnes eller den russiske advokaten er formelt godtatt av Frode Berg som hans representanter. Etter norsk lov har vi ikke lov til å dele informasjon i en sak med en person som ikke er en representant. Det er en lovhjemmel vi ikke kommer rundt, og det vil være straffbart å gjøre noe annet, sier Andersen.

– Men han har ikke hatt mulighet til å godta dem?

– Nei, og det er derfor vi vil ha et besøk i fengselet så snart som mulig, slik at han formelt kan bli forelagt spørsmålet om å akseptere de to.

– Hvorfor har dere ikke fått til et nytt besøk?

– Det ønsker vi ikke å spekulere i, men vi vet at det tar tid å få godkjent besøk.

Norske Frode Berg sitter fengslet her, i Lefortev-fengselet i Moskva.

I dialog med russiske myndigheter

Ifølge Andersen har Frode Berg akseptert en advokat han har fått oppnevnt fra russiske myndigheter, men UD har ikke hatt kontakt med denne advokaten.

– Vi har ikke fått det navnet fra russiske myndigheter ennå.

– Er det ønskelig fra deres side at han får en annen advokat?

– Det kan jeg ikke kommentere. Det er opp til Frode Berg å velge advokat.

Vil ikke svare på når spionanklagen ble kjent

– Hvor tidlig ble ambassaden i Moskva gjort kjent med at det var en spionanklage som lå til grunn for arrestasjonen?

– Det kan jeg ikke gå inn på.

– Hvilke initiativ er gjort siden da?

– Vi har vært opptatt av å få tilgang til Frode Berg når han sitter i fengsel for å kunne gi ham bistand. Vi har nå bedt om et nytt besøk for å kunne fortsette dialogen om oppfølgingen av ham i varetekt. Vi er i dialog med russiske myndigheter, men igjen, vi vet foreløpig lite om det substansielle innholdet i anklagen.

Andersen gjentar at de må forholde seg til det russiske rettssystemet slik det er.

– Jeg forstår at det ikke går så fort som man gjerne skulle ønske, men vi har ingen mulighet til å påskynde behandlingen i det russiske rettssystemet.

– Er det riktig at UD har bedt familie og venner om å ligge så lavt som mulig for å unngå oppmerksomhet om saken?

– Vi kan ikke gå inn på dialogen vi har med familien, avslutter Andersen.

Les mer om

  1. Russland
  2. Moskva
  3. FSB
  4. Utenriksdepartementet (UD)
  5. Spioner
  6. Etterretning