Norge

Her skal barnefamilier interneres før de sendes ut av Norge

Politiets utlendingsenhet hasteåpner lørdag en egen familieenhet der familier med barn skal interneres før de sendes ut av Norge.

UDI åpner nytt utlendingsinternat for familier den 30. desember 2017 etter å ha fått kritikk for å internere barn på Trandum. Foto: Rolf Øhman

 • Thomas Olsen
  Journalist

Politiets utlendingsenhet har de siste årene fått kritikk for å holde barn fengselet på Trandum utlendingsinternat.

I mai ble staten dømt for brudd på både Menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, da en afghansk familie med fire barn ble internert i 20 dager på Trandum.

I september i fjor sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at hun var villig til å se på alternativer til Trandum når det gjaldt internering av barn.

– Men da må det være slik at disse ikke «stikker av», sa Listhaug.

Etter intens jobbing i høst og nå i romjulen, åpner «familieinternatet» 30. desember i Hurdal.

 • Instruksen sier maks 24 timer: Barn innesperret i 18 og 25 døgn på Trandum

Kristina Vee Lægreid, sjef for Politiets utlendingsinternat på Trandum, i et av rommene i det nye mottaket på Haraldvangen. Foto: Rolf Øhman

En lukket enhet

På dette familieinternatet vil Politiets utlendingsenhet (PU) kunne holde opptil to familier innelåst i kortere perioder, før de tvangssendes ut av landet.

Meningen er at den nye familieenheten skal være mindre fengselspreget enn dagens utlendingsinternat på Trandum.

– Hvordan skal senteret fungere?

– Hver familie vil disponere to egne rom i tillegg til fellesarealer, men enheten er "lukket". Det innebærer at familiene ikke kan bevege seg inn og ut av bygningen på egenhånd, skriver sjef for Politiets utlendingsinternat på Trandum, Kristina Vee Lægreid, i en epost til Aftenposten. Hun påpeker at antallet barnefamilier som interneres har gått vesentlig ned de siste årene, og de aller fleste har kun opphold i inntil et døgn.

Foto: Rolf Øhman

Kristina Vee Lægreid, sjef for Politiets utlendingsinternat på Trandum, i oppholdsrommet på det nye internatet på Haraldvangen. Foto: Rolf Øhman

Tvangsutsendelser i 2017

 • Til og med november har 5009 utlendinger blitt tvangsutsendt fra Norge. Det er 31 prosent færre enn i 2016. Årsaken til nedgangen i tvangsreturer er et lavere antall ankomster utlendinger.
 • Av disse var 212 barn med familie
 • I tillegg ble 9 andre mindreårige utlendinger tvangsutsendt. Alle enslige mindreårige blir møtt av enten familie eller andre omsorgspersoner, for eksempel representanter fra institusjon eller barnevern i det landet de ble tvangssendt til.
 • Måltallet for tvangsutsendelser i 2017 er på 9000.

Hittil har barnefamiliene på Trandum vært forsøkt skjermet fra de andre innsatte. Dette er fra familieavdelingen på utlendingsinternatet. Foto: Stein Bjørge

Utsatt etter naboklager og forsinkelser

Det nye senteret er kun en midlertidig løsning, et såkalt «interim familieenhet», som skal fungere frem til et nybygget familiesenter åpner på Dal i Eidsvoll – etter planen 1. oktober 2018.

– Hva er grunnen til at man hasteåpner dette senteret?

– Vi er gitt i oppdrag å legge til rette for et familiesenter innen utgangen av 2017. Siden etablering av en permanent enhet har tatt noe lenger tid enn forventet starter vi en midlertidig enhet på Haraldvangen i Hurdal kommune, i påvente av at den endelige lokasjonen kommer på plass, skriver Lægreid.

Etablering av et familiesenter i nærheten av Trandum og Gardermoen er blitt utsatt grunnet dårlig respons på anbudskonkurranse om leveranse av modulbyggene, massiv motstand fra naboer i området og en langdryg omreguleringssak hos Eidsvoll kommune.

I en epost til Politidirektoratet i juni informerte PU-sjef Morten Hojem Ervik om at tomteleiesaken med Eidsvoll kunne bli mer kronglete enn først antatt pga massiv motstand i lokalmiljøet.

PU-sjefen peker også på at naboer kan komme til å reagere på at ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika, tidligere har jobbet i Politiets utlendingsenhet.

Nå har PU fått positivt svar på dispensasjonssøknaden knyttet til reguleringsplanen, og vil fortsette videre prosess med Eidsvoll kommune.

Familier internert på Trandum

 • I 2016 var 69 familier med tilsammen 144 barn internert på utlendingsinternatet på Trandum.
 • Politiets tall for 2017 er ikke klare.

Politiets utlendingsenhet har egne ansatte som jobber med familier på familieenheten, men de som deltar som transportledsagere ut av landet er ansatte fra flere avdelinger i PU.

– Det har gjennom hele 2017 vært fokus på barnefaglig kompetanseheving i alle avdelinger i Politiets utlendingsenhet for å sikre at barn blir godt ivaretatt i alle deler av prosessen, herunder også selve uttransporten, påpeker Lægreid.

Les mer om

 1. Politiets utlendingsenhet
 2. Migrantkrisen i Europa
 3. Asylbarn
 4. Asylmottak
 5. Asylpolitikk
 6. Menneskerettigheter
 7. Sylvi Listhaug

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politiet slutter å sende barnefamilier til Trandum

 2. NORGE

  Politiets utlendingsenhet stoppet utsendelse av kirkeasyl-familie – vil ikke si hvorfor

 3. A-MAGASINET

  Lukas tok ikke til seg nok næring etter fødselen. I denne salen ble skjebnen hans avgjort: Foreldrene eller fosterfamilie?

 4. A-MAGASINET

  Fem politibiler. Sju politifolk. Barnevernet tilkalte politiet da en 10-åring skulle skilles fra moren

 5. NORGE

  Listhaug reiser en uke til Øst-Afrika for å se på situasjonen til «de glemte flyktningene»

 6. NORGE

  Som skoletaper fikk Sofie høre at hun ikke burde sikte så høyt. Nå er hun tidenes yngste i Nobelkomiteen.