Norge

Fellesdusj kan være brudd på menneskerettighetene

Et krav fra skolen om at elever skal dusje sammen etter gymtimer slik at de må vise seg nakne for hverandre, kan være i strid med menneskerettighetene, mener menneskerettsadvokat.

  • Ntb

Pålegg om fellesdusj kan ifølge Njål Høstmælingen, direktør ved International Law and Policy Institute AS, være tvilsomt med tanke på to av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK): artikkel 8 om retten til privatliv og artikkel 9 om religionsfrihet, skriver Stavanger Aftenblad.

— Man kan tenke seg en situasjon der foreldrene protesterer fordi en muslimsk gutt pålegges å dusje naken sammen med klassekameratene. Da kan man ha en sak etter artikkel 9 om religionsfrihet. Spørsmålet blir hvilke plikter myndighetene har til å tilrettelegge for at gutten kan dusje uten å måtte vise seg naken for de andre guttene i klassen, sier Høstmælingen.

Les hele saken med abonnement