Venstre-ledelsen snakker ned kontroversielt Statoil-vedtak

Venstres landsmøte vil at staten skal selge seg ned i Equinor for å redusere Norges klimarisiko. Men Trine Skei Grande antyder at nedsalg blir mindre aktuelt om Statoil blir grønnere etter navnebyttet.

Venstres landsmøte vil redusere statens eierandel i Statoil. Men miljøvernminister Ola Elvestuen vil høre hva klimarisikoutvalget har å si først.

Venstres landsmøte mener det er for risikabelt for staten å eie store andeler på norsk sokkel og i Statoil. I en uttalelse fra landmøtet går partiet inn for at staten skal selge seg ned i selskapet som snart blir hetende Equinor.

Partiet vil også selge statlige eierandeler på norsk sokkel gjennom SDØE, og vil begynne med eierandeler i felter som har høye kostnader og lang levetid.

Men Venstres miljøvernminister vil ikke gi et tydelig svar på om han synes det er riskabelt for staten å sitte med for mange aksjer i Statoil.

– Dette er den vurderingen landsmøtet har bestilt. Nå kommer klimarisikoutvalget med sin rapport i høst, og så vil dette være del av vurderingen av den samlede klimarisikoen vi står overfor, sier han.

– Jeg er ikke helt sikker på om jeg hørte svar på spørsmålet?

– Jeg svarte at dette er en bestilling. Nå kommer klimarisikoutvalgtet, og så får vi ta en vurdering av det, sier Elvestuen.

Avventer navnebytte-effekt

Trine Skei Grande la til at vurderingen av nedsalg også avhenger av hvordan selskapet utvikler seg fremover.

– Vi synes det er kjempefint at de skal skifte navn, så positivt at vi opererer med det nye navnet før det formelt er endret. Vi får se om det gamle Statoil blir et nytt energiselskap. Det påvirker også risikoen, sier hun.

– Men Venstre vil uansett selge seg ned?

– Hvis det er et annet selskap, som utvikler seg etter dette, får vi se om det blir en ny vurdering, sier hun.

Ville moderere oljeuttalelse

Venstres landsmøte avviste i løpet av helgen nestleder og klimaminister Ola Elvestuens forsøk på å moderere flere offensive formuleringer i partiets oljeuttalelse.

Dermed fattet landsmøtet blant annet vedtak om å skrote leterefusjonsordningen, som er en viktig rammebetingelse for norsk oljenæring.

Ordningen innebærer at staten dekker 78 prosent av leteutgiftene for selskaper som ikke er i skatteposisjon.

– Ethvert landsmøte i et parti har lov til å vedta hva deres primærstandpunkt skal være. Men for denne perioden som ligger nå, er det faktisk Jeløya-plattformen som ligger til grunn, sier statsminister Erna Solberg da hun gjestet Venstre-landsmøtet søndag.

– Dette er tiltak som ikke ligger i Regjeringens politikk, sa hun med henvisning til Venstre-vedtakene.

Høyre og Frp har tidligere flere ganger tatt til orde for å redusere statens eierskap i Statoil, men aldri med begrunnelsen om at det er en risikabel pengeplassering. Deres begrunnelse har vært å redusere statlig eierskap i store norske bedrifter.

«Forutsigbare rammer»

I plattformen heter det at Regjeringen vil videreføre en stabil, langsiktig petroleumspolitikk og legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.

Men Venstre vedtok i helgen også å redusere friinntekten og avskrivningssatser, slik at petroleumsskatteregimet ikke gir insentiver til potensielt ulønnsomme investeringer.

Sables ned fra Frp

Ifølge Frps stortingsrepresentant Terje Halleland vil det være fullstendig uaktuelt for hans parti å sitte i en regjering som hadde ført en slik politikk.

– Det Venstre burde stått fram med samtidig som de gjør slike vedtak, var å fortelle det norske folk hvordan de vil erstatte de tapte inntektene, sier han til NTB.

Halleland viser til regjeringserklæringen og understreker at norsk oljenæring ligger lengst fremme i verden når det gjelder klimavennlig produksjon.

– Jeg reagerer på at Venstre samtidig ikke ser at den teknologiutvikling som norsk petroleumsnæring bidrar med, gjør klimabelastningene mindre globalt og dermed bidrar til en bedre verden og et bedre klima.