Tvungent psykisk helsevern for 20-åring etter drapet i Vadsø

En 20 år gammel mann er dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern etter knivdrapet på Håvard Pedersen (18) i Vadsø i sommer.

Det var i denne Coop-butikken i Vadsø drapet skjedde i juli i fjor.

Det går frem av dommen mot den unge flyktningen i Øst-Finnmark tingrett mandag.

Dommen er i tråd med aktors påstand. Den dømte, en 20 år gammel mann med afghansk bakgrunn med midlertidig opphold i Norge, var psykotisk da drapet ble begått, ifølge to medisinsk sakkyndige.

«Sammenholdt med de sakkyndiges vurderinger rundt tiltaltes sykdomsbilde og påkrevd behandlingsopplegg, der de også konkluderer med at tiltalte mangler innsikt om egen sykdom og motivasjon for behandling, finner retten etter en samlet vurdering at det foreligger en nærliggende og reell fare for alvorlige voldshandlinger fra tiltalte om han ikke er underlagt kontroll og oppfølgning under tvungent psykisk helsevern, og at et slik tiltak er nødvendig for verne andres liv og helse», heter det i dommen.

Det var NRK som omtalte dommen først.

Håvard Pedersen (18) var på jobb på en Coop-butikk i Vadsø da han helt uventet ble angrepet med kniv og drept.

Hadde fire ulike identiteter

Under politiets etterforskning av saken kom det frem at tiltalte har vært registrert under tre forskjellige navn og fødselsdatoer i Serbia, Pakistan og Tyskland. I disse landene oppga han å være født i 1997 eller 1998. I Norge brukte han en variant av navnet fra Tyskland og en ny fødselsdato der han hevdet å være født i 2000.

Håvard Pedersen var på jobb på Coop Byggmax i Vadsø da han uten forvarsel ble angrepet med en tapetkniv i sommer. Han døde i løpet av ett til to minutter. Tiltalte ble pågrepet kort tid etter da han kastet seg i sjøen utenfor Vadsøya i et forsøk på å komme seg unna politiet.

Video etterlater ingen tvil

Tiltalte har selv forklart at han husker at han var på Coop i Vadsø den aktuelle kveld, men han hevder at han ikke drepte Pedersen

Ifølge dommen etterlater videoovervåkningsmateriale fra butikken ingen tvil om at tiltalte sto bak drapet på 18-åringen.

Det er også funnet DNA-materiale fra Pedersen på en bandasje og gips som den domfelte gikk med.

Et vitne så den afghanske mannen ved broen til Vadsøya like etter at Pedersen ble drept. Han forklarte at han så at tiltalte hadde en knivlignede gjenstand i hånden.

Politiet fant deler av en tapetkniv under broen noen dager etter drapet. Men det har ikke vært mulig å spore noen DNA-funn på bevismaterialet.

Forsvarer: - Dommen er som forventet

Den domfelte mannen må betale 5000 kroner i oppreisning til en sykepleier han slo med knyttet neve tre ganger i hodet, ved et opphold på Dikemark sykehus en tid etter drapet. 20-åringen må i tillegg ut med tilsammen 40.000 kroner i oppreisningserstatning til foreldrene til Håvard Pedersen.

– Dommen er som forventet. Vi har ingen umiddelbare tanker om at den skal ankes, sier domfeltes forsvarer, Vidar Zahl Arntzen.

Tiltalte har opplyst for norske asylmyndigheter at han flyttet med familien til Pakistan som to-åring og at han bodde der i om lag elleve år før han flyttet videre til Iran, ifølge dommen.

Han kom til Norge som mindreårig asylsøker.

7. oktober 2016 avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) hans søknad om beskyttelse i Norge, på bakgrunn av at han hadde oppgitt falsk identitet.

Samtidig fattet UDI et vedtak om at mannen fikk oppholdstillatelse med begrensninger.

«Begrunnelsen for vedtaket var i hovedsak at tiltalte var enslig mindreårig asylsøker og de særlige menneskelige hensyn som var gjeldene i saken», går det frem av dommen.

Politiet: Er egentlig pakistansk

Førstestatsadvokat Lars Fause, som var aktor i saken, la under rettssaken frem dokumentasjon fra etterforskningen som skulle vise at tiltalte egentlig var pakistansk statsborger. Dette var basert på opplysninger fra pakistanske myndigheter. I dommen fra Øst-Finnmark tingrett omtales han derimot som afghansk statsborger.