Norge

Ulvemotstander i Høyre til angrep på ledelsen

Nestlederen i Trøndelag Høyre går i et åpent brev ut mot partiets rovdyrpolitikk og sier Høyre vil tape oppslutning i distriktene om partiet ikke snur.

Også internt i Høyre er det folk som er misfornøyd med regjeringens ulvepolitikk.
  • og NTB

Anders Kiær sier det er stor frustrasjon i Distrikts-Høyre over ulvepolitikken partiet fører i regjering, skriver VG.

«Jeg har over lang tid vært klar på hvilke skader dagens rovdyrpolitikk påfører den enkelte næringsutøver, lokalmiljøer og distriktene spesielt. (...) jeg mener Høyre taper og vil tape i distriktene hvis man fortsetter å neglisjere eiendomsrett, enkeltmenneskers levevilkår og distrikt», skriver nestlederen i Trøndelag Høyre i sitt åpne brev til partileder og statsminister Erna Solberg. Han sier han ikke har fått gehør når han har tatt opp saken internt i partiet og i sentralstyret.

Kiær mener regjeringen i realiteten har innført et rovdyrreservat når den bare tillot felling av én flokk i ulvesonen, i stedet for de tre som ble foreslått av rovviltnemndene.

Rovdyrpolitisk talsperson Lene Westgaard-Halle i Høyres stortingsgruppe mener Kiærs kritikk er urimelig.

– På årets første dag ble det skutt to ulv i Trysil. Dette er første gang det er skutt ulv gjennom lisensfelling innenfor ulvesonen. Dette viser at regjeringen følger opp Stortingets vedtak så langt de rettslige rammene tilsier, sier hun.

Les mer om

  1. Ulv
  2. Solberg-regjeringen