Bystyretopp fikk «etikksjokk» etter Aftenposten-intervju

Oslo Høyre er forferdet over etatsdirektørs fremstilling og tolkning av kommunens etikkregler i pokersaken.

– Vi har et etisk regelverk. Men det er opp til hver enkelt, medarbeider eller leder, hvordan de forvalter sin fritid. Vi driver ikke og titter inn i den, uttaler etatssjef Marit Forseth.

Øystein Sundelin, Høyres nestleder i finanskomiteen i Oslo, satte kaffen i vrangstrupen da han leste Aftenposten onsdag morgen.

Saken slår fast at ulovlig pokerspilling ikke får følger for kommunens spydspiss mot svart økonomi, Gunnar Wedde.

Det Sundelin reagerte på, er hvordan Weddes overordnede, Marit Forseth, oppfatter Oslo kommunes etiske regelverk.

«Det etiske regelverket er en strikk på mange måter. Det er skjønnsmessig hvordan man oppfører seg, og det her ligger til privatsfæren», uttaler Utviklings- og kompetanseetatens (UKE) direktør om Weddes mange besøk på pokerklubben Norwegian Poker Team. Den illegale klubben ble stengt av politiet i mars.

– Hvis direktøren er korrekt sitert på at hun ser det etiske regelverket som så tøyelig at det er formet som en strikk, så er det alvorlig for Oslo kommune. Vi har et problem hvis regelverket blir lest og tolket så tåkete av etatssjefer, ledere og ansatte, sier Sundelin.

Øystein Sundelin og de andre i Oslo Høyres bystyregruppe reagerte da de leste intervjuet med UKE-sjefen i Aftenposten. Han mener kommunen er i trøbbel hvis alle tolker regelverket som Forseth.

– Kan det være direktøren mener at det er en skjønnsmessig avgjørelse om de etiske reglene gjelder i de ansattes fritid?

– Det overrasker meg at en etat tydeligvis har så store utfordringer med å forstå reglene. De er tydelige på at ansatte må forstå sin egen rolle. En leder bør være bevisst på at måten du opptrer på, gir legitimitet og troverdighet til det du driver med, sier Sundelin.

Kommunens leverandør-vaktbikkje spilte ulovlig poker etter jobb. Her er Wedde avbildet ved finalebordet i en den illegale pokerklubben.

Byråden kan bli kalt inn på teppet

Leder for kommunens kontrollutvalg, Ola Kvisgaard (H) har bedt om finansbyråd Robert Steens vurdering av saken.

Torsdag kom svaret fra Steen.

– Det er bare svada. Svaret er bare noen generelle formuleringer om kommunens satsing mot svart økonomi. Dersom jeg ikke får mer forpliktende svar, vurderer jeg å innkalle finansbyråden til neste møte i kontrollutvalget slik at han kan svare på spørsmål om saken, sier Kvisgaard.

I tillegg blir byråden nå bedt om å svare konkret på om kommunens etiske regelverk er fulgt i saken.

Kvisgaard ønsker ikke å bedømme om Wedde har brutt reglene, men har gjort det klart at det bør stilles høyere krav til de med fremtredende roller i kommunens bekjempelse av svart økonomi.

– Hva jeg mener, er ikke så interessant. Finansbyråden har overordnet ansvar for både personalpolitikken og arbeidet mot svart økonomi. Hvis han ikke mener noe om denne saken, er det oppsiktsvekkende.

– Glemte sunn fornuft

Øystein Sundelin har heller ikke kjennskap nok til å bedømme eller kommentere hvordan etaten har håndtert Wedde-saken.

– Men hvordan reagerte du da saken ble kjent i mai?

– Min første tanke var at her er sunn fornuft lagt til side. Det var tydelig at noen i systemet helt hadde glemt å stille enkle kontrollspørsmål til hva de drev med.

Høyre-politikerne ber nå finansbyråd Robert Steen (Ap) komme på banen. Byråden bør både vurdere å gripe inn i Wedde-saken og klargjøre hvordan ansatte skal forholde seg til det etiske regelverket, mener Sundelin.

– I bystyrets spørretime ble det nylig avklart at byrådene kan gå inn i personalsaker. Siden skolebyråden var så rask med å gå inn i Malkenes-saken, bør Steen vurdere å gjøre det samme. Han må også klargjøre byrådets syn på hvordan Oslo kommunes ansatte skal tolke det etiske regelverket, sier Sundelin.

Svarer ikke på spørsmålene

Aftenposten har bedt om Robert Steens svar på om Wedde-saken har skadet kommunens omdømme og om finansbyråden støtter Forseths tolkning av etikkreglene.

Finansbyråden er på ferie. Arild Sundberg, kommunaldirektør i byrådsavdeling for finans, viser til Utviklings- og kompetanseetatens behandling og vurdering av saken. Han understreker at han forventer «at Oslo kommunes ansatte og ledere respekterer kommunens etiske regler».

Har du tips om denne saken eller om ulovlig pokerspilling?

For sensitivt materiale, bruk Securedrop

  • Vi kan også kommunisere via den krypterte meldingstjenesten Signal:
  • +47 911 64 210 (Jan Gunnar Furuly)
  • +47 920 22 477 (Thomas Olsen)

Aftenposten beskytter sine kilder.