Norge

Vinnerne er E134 og Rv52

Veivesenet vil satse på Rv52 og E134 som hovedveier mellom øst og vest. Dette er grunnene Statens vegvesen oppgir.

I syd E134 over Haukeli, i nord Rv7 som ved Gol går over i Rv52 over Hemsedalsfjellet.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Rv7 over Hardangervidda.

Fylkesvei 50 Hol-Aurland.

E16 over Filefjell. Veien som ble vedtatt som hovedvei øst-vest av Stortinget.

E134 over Haukeli. Rv52 over Hemsedalsfjellet. Det er her Veivesenet anbefaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen å bruke pengene på hovedvei mellom øst og vest.

— E134 gis høyeste prioritet. Men den kan ikke være hovedvei øst-vest alene. Rv52 er det strategisk mest fremtidsrettede alternativet ved siden av E134, sier fungerende veidirektør Lars Aksnes.

- Når kan helhetlige E134 og Rv52 tidligst stå ferdig som pengene kommer og man får en mest mulig effektiv behandling i Stortinget?

— Her er det mye som ikke er planlagt. Så jeg vil tro dette kommer først i 2027-2030, sier Aksnes.

E134 får høyeste prioritet fordi:

 • Gir ifølge Veivesenet en "meget rask" forbindelse til Bergen. Reisetid kuttes med 3,5 timer, til 5 timer, om ferge erstattes med bro.
 • Med utbygging av fergefri E39 vil veien kunne betjene hele området mellom Stavanger og Bergen.
 • Veien har litt større trafikk i dag enn de andre traseene.
 • En arm via Odda til Bergen er samfunnsøkonomisk lønnsom.
  Pris: 37,7 mrd. Oslo-Bergen, 29,6 mrd. om man ser isolert på Oslo-Haugesund.

Rv52 er valgt foran E16 og Rv7 fordi:

 • Også den gir en "rask" forbindelse. Reisetid kuttes med 55 minutter, til 5,35 timer.
 • Har i dag flest biler over fjellet. Like mange som via Hardangervidda og Valdres tilsammen. Blir stadig mer populær.
 • Veldig viktig for Sogn og Fjordane, særlig med ny bro over Sognefjorden.
 • Å bruke penger her gir størst samfunnsøkonomisk nytte, ifølge en rapport fra Oslo Economics tidligere i år.
  Pris: 19 mrd. kroner.

Da Aftenposten «bommet»

I august 2013 kjørte Aftenposten to av alternativene mellom øst og vest. E16 over Filefjell, som Stortinget tidligere har pekt ut som hovedvei øst-vest, og Rv7 over Hardangervidda, som er den mest populære om sommeren.

Vi brukte i alt 18 timer og 45 minutter på å kjøre 1032 kilometer.

Nå går det mot at begge disse veiene blir nedprioritert, og at det ikke blir noe av den for mange ønskede tunnelen under Hardangervidda. Også kjempeinvesteringen i Hardangerbroa kommer i et nytt lys.

Solvik-Olsen og regjeringen har ønsket å satse mest på én, til nød to av de fem alternativene:

 • Rv52 over Hemsedal
 • Fv50 Hol-Aurland
 • 6 over Filefjell
 • RV 7 over Hardangervidda
 • E134 over Haukeli
  Når det nå blir satset på to har det med å gjøre at uansett hvor flott E134 måtte bli, så vil mange velge et alternativ lenger nord. Og omvendt.

I mange år har Rv52 vært et lite sannsynlig alternativ. Men bilistene selv har vist at det er her de vil kjøre. Hemsedalsfjellet er den fjellovergangen som benyttes mest.

Det er også Rv52 og E134 NHO logistikk har ønsket seg, ifølge direktør for næringsliv og politikk, Erling Sæther.

Handler veldig lite om Oslo-Bergen

Veien skal gå mellom Norges to største byer. Men det handler ikke mest om dem som kjører hele veien, fra Oslo til Bergen.

 • Enda mer handler det om å finne den mest vintersikre og lønnsomme veien, den som gir størst trafikknytte øst-vest.
 • Og det handler om dem som bare skal deler av strekningen, altså fastboende, hytteeiere, turister og tungtransport.
  I desember konstaterte Aftenposten at det ifølge Veivesenet er E134 over Haukeli og Rv52 over Hemsedalsfjellet som best fyller disse kravene.

I januar i fjor konkluderte Oslo Economics med at det gir mest igjen for pengene å bruke dem på Rv52.

Tirsdag skrev VG at Veivesenet kommer til å anbefale nettopp E134 og Rv52.

Vil peke ut veien øst-vest for tungtrafikken

Regjeringen har sagt at den vil ha mye større innflytelse på hvor tungtrafikken skal kjøre øst-vest, ikke minst om vinteren.

Her ligger det an til å bli trafikk uansett: Rv7 sniler gjennom lille Sokna i Buskerud kommune. Først på Gol skiller veien lag med Rv52. Ingar Storfjell

I dag kjører mange tungtransportsjåfører med liten kunnskap om Norge med GPS, der de gjerne prioriterer korteste vei øst-vest, uansett hvor dårlig sjåfør og bil er forberedt på norske vinterveier.

En mulighet har vært å påvirke GPS-styringen. En annen er rett og slett å stenge en eller flere fjellforbindelser for tungtransport, for gitte perioder, slik NRK fortalte om sist uke.

Veivesenet: Å legge veien om Odda gir stor gevinst

Før jul konkluderte Veivesenet med at det gir stor samfunnsøkonomisk gevinst å satse store summer på E134. I en liggende Y kan veien betjene både Oslo-Bergen og Oslo-Haugesund.

Men satsing her har lite å si for trafikken øst-vest nord for Hardangervidda.

Å satse mye på én vei nord for Hardangervidda, som Rv52, vil også gi stor samfunnsøkonomisk gevinst, men det har lite å si for trafikantene som i dag bruker E134.

Men om E134 får en direkte forbindelse via Odda til Bergen, vil trafikkbildet ifølge Veivesenet endres vesentlig:

 • Mye trafikk vil bli flyttet fra Rv7 til E134.
 • E134 vil få fire ganger så mye trafikk som om man skulle holde seg forbedringer som er allerede er innbakt i dagens planer.
  LES OGSÅ:
Les også

To veier står igjen somde mest lønnssomme

Dette sier Veivesenet om alternativer og gevinster

 • E134: Ved å bruke 29 mrd. kroner på å oppgradere dagens trasé påE134, over Rauland, og bygge noen nye tunneler/strekninger, vil man ifølge Veivesenet hvert år oppnå en trafikknytte på 1,2 mrd. pr. år.
  Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 4,5 timer, mot 8,1 i dag.
 • Rv7: Ved å satse 32 mrd. påRv7oppnås en trafikknytte på 0,5 mrd. pr. år.
  Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 4,9 t, mot 6,4 i dag.
 • Rv52: Ved å satse 19 mrd. påRv52oppnås en trafikknytte på 0,3 mrd. pr. år.
  Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 5,6 t, mot 6,5 i dag.
 • E16: Ved å satse 13 mrd. påE16over Filefjell oppnås en trafikknytte på 0,2 mrd. pr. år.
  Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 6,1 t, mot 7,5 i dag.

(Ved å kombinere flere av traseene underveis Oslo-Bergen endres reisetiden.)

I tillegg har Veivesenet vurdert en satsing både på Rv52 og en forlengelse av dagens Rv5 mellom Lærdal og Florø.

Du kan lese mer om fordeler og ulemper ved alternativene her:

Ennå ikke avgjort hva som blir hovedvei

Med anbefalingen onsdag venter en tøff høringsrunde. Tilhengerne av E16 vil trolig forsøke å slå hardt tilbake.

Over Filefjell er det gjort og vil bli gjort store forbedringer.

Samtidig er det en egen utredning i gang for Rv7 over Hardangervidda, som er svært populær om sommeren. Det er til denne veien at Norge har investert i den storslagne Hardangerbrua, som sliter tungt med å kapre trafikk.

Anbefalingen fra Veivesenet er en del av forarbeidene til neste Nasjonal transportplan (NTP), for 2018-2027.

Det er også grunn til å minne om at Stortinget på et tidspunkt vedtok E16 som hovedvei øst-vest, et vedtak som ikke er tatt til følge.

 1. Les også

  «Miljøgate» med opptil 10.000 biler i døgnet

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Veivesenet foreslår igjen RV 52 Hemsedal som hovedvei mellom øst og vest - sammen med E134

 2. NORGE

  Regjeringen ville ha én hovedvei øst-vest i Norge – nå er de oppe i tre

 3. NORGE

  Flere fjelloverganger gjenåpnet i natt

 4. NORGE

  Uvær stenger fjelloverganger i Sør-Norge

 5. NORGE

  Uvær og vanskelige kjøreforhold: Disse fjellovergangene er stengt og her er det kolonnekjøring

 6. NORGE

  Flere fjellveier åpnet i Sør-Norge – kan stenge på kort varsel