Norge

– En del eldre leger bruker seksuell trakassering som maktmiddel

Legene Guro Haugen Fossum (39) og Johanne Sundby (66) mener en mannsdominert kultur gjør at kvinner i underordnede stillinger synes det er vanskelig å si ifra.

Guro Haugen Fossum og Johanne Sundby mener det må skapes en bevissthet om det store omfanget av trakassering blant legene og at ledere i alle avdelinger må diskutere med ansatte.
  • Frøydis Braathen
    Journalist
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Over 3600 leger og medisinstudenter slår nå alarm i oppropet #utentaushetsplikt.

«Den eldre assistentlegen og jeg satt ved siden av hverandre under en mindre, men nokså blodig operasjon. Han, som var nesten ferdig spesialist, reiste seg midt i inngrepet. Plutselig sto han bak meg, la begge sine blodige hender over brystene mine og klemte til. Han flirte, mens jeg ble sjokkert, rystet og rasende. I forferdelsen forlot jeg umiddelbart operasjonsrommet med blodige håndavtrykk på operasjonsfrakken, og løp ut i garderoben.»

Det er én av de rundt 120 historiene kvinnelige leger og medisinstudenter har delt i det lukkede Facebookforumet #utentaushetsplikt. Antallet historier stiger stadig.

Over 3600 leger og medisinstudenter har til nå undertegnet oppropet #utentaushetsplikt mot seksuell trakassering på jobb.

  • Les mer om dem her: «Du viser jo alle den fine rumpa di hele tiden, er du klar over hva den gjør med meg?» En av fem kvinnelige leger sier de er seksuelt trakassert.

Én av fem kvinnelige leger har vært utsatt for seksuell trakassering, viser en spørreundersøkelse blant 11.000 leger og medisinstudenter som deltar i Facebookgruppen. 2900 medlemmer i gruppen har svart på den uformelle undersøkelsen, som dermed ikke er representativ for alle kvinnelige leger.

«Den som står bak trakassering er oftest en lege høyere i hierarkiet eller en leder. Denne asymmetrien i maktforhold gjør det vanskelig å rapportere slike saker videre,» heter det i oppropet #utentaushetsplikt, som vi gjengir i sin helhet.

– Skuffet og overrasket over de mange historiene

Guro Haugen Fossum, øre-nese-hals-lege, PhD-stipendiat og tillitsvalgt for Yngre legers forening ved OUS, er overrasket over hvor mange unge leger som fortsatt opplever trakassering.

– Jeg trodde det at så mange kvinner har kommet inn i legeyrket ville føre til mindre trakassering. Derfor blir jeg skuffet og overrasket over alle disse historiene, sier Fossum.

Fossum startet i praksis på begynnelsen av 2000-tallet og opplevde at det var en mannsdominert sjargong og kultur, som hun som ung lege sakte, men sikkert ble vant til.

– Jeg tror den mannsdominerte kulturen overføres fra de eldre legene til de yngre. Som ung lege må man ofte konkurrere om stillinger og prestisje, og det kan nok være at en del unge, mannlige leger tenker at det er viktigere å være på lag med sjefen enn å stå opp for kvinnelige kolleger som blir trakassert, sier Fossum.

I dag er det 27.354 yrkesaktive leger i Norge – andelen kvinner er 50 prosent.

42 prosent av de yrkesaktive medlemmene i Overlegeforeningen er kvinner pr. i dag, mens 67 prosent av medisinstudentene er kvinner.

– Styrt av en gutteklubb

Johanne Sundby (66), gynekolog og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, mener seksuell trakassering handler om maktstrukturer og en kultur som også har vært i legebransjen i mange år.

– I denne sektoren har det vært et veldig hierarkisk system, i stor grad styrt av en gutteklubb der kvinner ikke hadde adgang.

Etter hvert som flere og flere kvinner kommer inn i legeyrket, tror jeg en del av de eldre mennene som ikke liker det tyr til seksuell trakassering som maktmiddel. Dette handler ikke om sex, men om makt og strukturer, mener Sundby.

Guro Haugen Fossum og Johanne Sundby understreker at de aller fleste mannlige kolleger er skikkelige og respekterer kvinnelige kolleger.

– Oppropet har vært en vekker

Både hun og Sundby understreker at de aller fleste mannlige kolleger er skikkelige og respekterer sine kvinnelige kolleger. De mener likevel at alle avdelinger i helsesektoren må jobbe med å endre den gjennomgående ukulturen.

Fossum sier hun som tillitsvalgt vil se på hva hun kan gjøre slik at det blir lettere å varsle om trakassering.

– Dette oppropet har vært en vekker for meg. Vi tillitsvalgte kommer til å sette inn noen tiltak, som bedre kursing i temaet og ha et opplegg for denne problematikken. Også med tanke på tryggheten til pasientene. Det kan for eksempel ikke være slik at man gruer seg til å be om råd av bakvakten, fordi man er redd for seksuell trakassering, sier Fossum.

– Det må diskuteres strategier, og det må komme fra lederne

Sundby mener det må skapes en bevissthet om det store omfanget av trakassering i alle avdelinger.

– Det må diskuteres strategier for å unngå dette på hver enkelt avdeling, og dette må komme fra lederne. Det må være klare retningslinjer for hva man skal gjøre når noe slikt varsles, sier Sundby.

Marie Klem Funderud er (25) er tillitsvalgt for sjette-års studentene ved Universitetet i Bergen.

– Det er ikke lett å si ifra som student eller nyutdannet

Marie Klem Funderud er (25) er tillitsvalgt for sjette-års studentene ved Universitetet i Bergen. Hun forteller at det har vært episoder studentene har opplevd ute i praksis og diskutert, men de er etter det hun kjenner til ikke blitt varslet eller rapportert inn.

– Det er ikke lett å si ifra som student eller nyutdannet hvis du opplever trakassering fra kolleger i en høyere maktposisjon enn deg selv. Ansettelsessystemet og den høye bruken av midlertidige stillinger gjør unge leger veldig sårbare og terskelen for å si ifra blir høy, sier Funderud.

– Jeg håper denne Metoo-kampanjen representerer et dogmeskifte, slik at den nye generasjonen av leger som jeg selv representerer slipper denne type unødvendige problemstillinger, sier Funderud.

*Da denne artikkelen ble publisert 7. desember var antallet signaturer på legenes opprop over 3200. Pr. 12. desember hadde antallet steget til over 3600.

Les mer om

  1. Seksuell trakassering
  2. Kjønn
  3. Overgrep