Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet

Politidirektoratet støtter bevæpningsutvalgets forslag om å ha ubevæpnet politi som hovedmodell i Norge, men åpner opp for bevæpning i noe større grad.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte torsdag politidirektoratets innspill til bevæpningsutvalgets forslag om å videreføre dagens våpenordning i politiet.
  • Per Annar Holm

POD åpner for økt bruk av bevæpnede patruljer i Oslo sentrum, såkalt områdebevæpning, men ser ikke for seg en generell bevæpning av norsk politi.

– Det er mange gode grunner for at politiet også i fremtiden i hovedsak skal være ubevæpnet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Når Politidirektoratet i dag har sendt politiets samlede høringssvar om bevæpning til Justisdepartementet, anbefales en delt løsning.

– Vi har en meget grundig prosess bak oss. Seks politidistrikter og ett særorgan ønsker å videreføre dagens ordning med et ubevæpnet politi. Tre politidistrikter anbefaler at politiet bærer uladd våpen, mens tre politidistrikter og ett særorgan tar til orde for generell bevæpning av politiet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård, og legger til:

– I tillegg har vi fått en rekke forslag til mellomløsninger og tydelige signaler om behov for større fleksibilitet. Dette har vi lyttet til.

Spesielt Oslo sentrum

Ifølge Humlegård er det mannskap fra Oslo politidistrikt som i første omgang vil få en økt bevæpning, og da spesielt i sentrum.

– Vi ser ikke for oss andre politidistrikt hvor behovet vil være like stort. Men vi ser heller ikke for oss at alle patruljer i Oslo skal være bevæpnet, sier politidirektøren.

Svarene spriker

Det er ingen entydig anbefaling fra de underliggende enhetene og Hovedverneombudet.

Seks politidistrikter og ett særorgan (Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sør-Vest, Øst, Innlandet og Utrykningspolitiet) anbefaler at politiet fortsatt skal være generelt ubevæpnet i den daglige tjenesten, men flere av disse mener at det er behov for å åpne opp for bevæpning i noe større grad enn etter dagens regelverk.

Tre politidistrikter og ett særorgan (Trøndelag, Oslo, Vest og Politiets utlendingsenhet) anbefaler at politiet er generelt bevæpnet med ladd våpen.

Tre distrikter (Finnmark, Agder og Sør-Øst) anbefaler at politiet er bevæpnet, men at våpenet bæres uladd.

Ønsker våpen på hoften

Anders Snortheimsmoen, som var sjef for beredskapstroppen i Oslo, er det utvalgsmedlem som gikk lengst i å ønske en generell bevæpning ved å foreslå en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson «fremskutt lagring på kropp».

De andre medlemmene av utvalget går inn for en videreføring av dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy (såkalt fremskutt lagring).

Saken blir oppdatert