Flere gravide bruker privat hjelp ved fødsel

Jordmorforbundet mener underbemanning på fødeavdelingene kan være en årsak til at kvinner bruker doula.

Carlota Carbonell Borda og mannen valgte å ha med doulaene Ragnhild Torjesen (t.v) og Crystal Jacqueline Presttun under fødselen av sitt andre barn. Torjesen hadde også møter med paret i forkant av fødselen, og har fulgt dem opp i etterkant.
-Jeg får mange henvendelser fra kvinner som ønsker å ha med seg en doula under fødselen, sier doula Ragnhild Torjesen fra Nesodden.

— For meg var det viktig med den kontinuerlige støtten en doula gir. Dessuten ville vi ha med sønnen på tre år under fødselen, og da var det fint at doulaen var til stede for både mannen min og sønnen vår. Hun gjorde at jeg følte meg trygg, sier nybakt tobarnsmor Carlota Carbonell Borda.

Hun hadde med seg en profesjonell fødselsledsager gjennom svangerskapet og fødselen av sitt andre barn.

En doula gir fysisk, psykisk og praktisk støtte til par som skal ha barn.

Møttes flere ganger under svangerskapet

Borda og mannen hennes møtte doula Ragnhild Torjesenflere ganger under svangerskapet. Under møtene snakket de om parets ønsker for fødselen, de trente på fødselsteknikker med pust, bevegelser og massasje, og de forberedte seg mentalt på fødselen.

Ifølge leder i Norsk Doulaforening, Heidi Handevold, er det rundt 100 doulaer i Norge.

— Antall fødselsoppdrag er ikke registrert, men vi vet at det er minst 50 i året. Noen doulaer har 20 oppdrag årlig, andre ett eller færre i året, sier hun.

Betaler for hjelpekoner

Leder av Jordmorforbundet NFS, Hanne Schjelderup-Eriksen, tror bruken av doula kan henge sammen med at det på mange fødestuer til tider er trangt om plassen. Aftenposten har tidligere skrevet at kapasiteten på fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus er sprengt i sommermånedene.

Schjelderup-Eriksen sier at det er få store fødesteder som klarer å innfri kvalitetskravet fra Helsetilsynet om at sykehusene skal kunne tilby kvinner en-til-en-omsorg under fødselen.

— Jordmødre ved store fødeavdelinger har gjerne ansvar for både to og tre fødende samtidig, og havner i situasjoner der de skulle vært minst to steder på samme tid, sier hun.

- Urovekkende dårlig bemanning

Leder i Jordmorforbundet NFS, Hanne Schjelderup-Eriksen

I en fersk undersøkelse utført av Jordmorforbundet oppgir halvparten av jordmødrene som har svart på undersøkelsen, at de ikke får overvåket kvinnen og barnet tilstrekkelig under fødselen.Schjelderup-Eriksen sier at det at jordmødre har nok tid til de fødende er viktig for at de skal føle seg trygge, slik at det blir lettere å takle fødselsprosessen og smertene underveis.

— Helsetilsynet sjekker jevnlig bemanningssituasjonen ved fødesteder her i landet, og mange steder er det påpekt at den er urovekkende dårlig. Rapporten "Brukererfaringer med svangerskaps, fødsels- og barselomsorgen" viser også nedslående nasjonale resultater for både barseltilbudet og den oppfølging kvinnene får av jordmor i kommunehelsetjenesten, sier hun.

– Tror bruken av doula vil øke

Aftenposten har spurt fire av landets største sykehus om hvor vanlig det er at fødende kvinner har med seg en doula under fødselen. Sykehusene oppgir at dette ikke skjer veldig ofte.

— De fleste har samboer, ektefelle, mor eller en venninne med seg på fødselen.Men vi tenker at bruken av doula kanskje vil øke, sier avdelingsjordmor Beth Reistad ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Hun sier at jordmødrene på Haukeland har merket seg at det har vært en trend å ha med seg en doula gjennom svangerskapet i andre land, og at de nå opplever å se en doula på fødestuen omtrent en gang annenhver måned.

Mener at en doula gir trygghet

Doula Torjesen forteller at hun får tilbakemeldinger på at hun er en viktig støttespiller for par som skal ha barn.

— Jeg har mange teknikker og verktøy som hjelper til med å lindre fødselsprosessen. Og jeg er ofte likemyeen støtte for partneren til den gravide, slik at han eller hun kan delta og bidra til fødselen på sine premisser, forteller Torjesen, som ble utdannet ved Doulaskolen i Oslo.

Selv om helsepersonell anbefaler vanlig fødsel, har antallet keisersnitt økt kraftig de siste 20 år.