Nytt bosettingssjokk for kommunene

Kommunene har bare merket begynnelsen av flyktningkrisen. De siste beregningene for asylankomster i år og neste, gjør at kommunene må tilby bolig for inntil 80.000 flyktninger og asylsøkere.

Sola-ordfører Ole Ueland (H) og Sola-politikerne rakk ikke å ta stilling til IMDis nye bosettingsbehov da Sola tirsdag vedtok å bosette 50 flyktninger neste år.

Nederst i artikkelen kan du se oversikten over hvor mange asylsøkere din kommune er bedt om å bosette.


Mandag landet det første charterflyet med asylsøkere på Sola. Bosettingsbehovet kommer så brått på at kommunen ikke rekker å svare myndighetene.

— Situasjonen i det norske mottakssystemet kan nå betegnes som en krise, skrev statsminister Erna Solberg denne uken i et brev til landets kommuner.

Onsdag møter hun til krisemøte i kommunenes organisasjon, KS, som har trommet sammen ordførerne for de største - og mest berørte - kommunene.

Les også

Vil ha asylskip i Oslo

De skal drøfte konsekvensene av at kommunene i disse dager får beskjed om å bosette 39.000 asylsøkere og flyktninger de to neste årene.

Situasjonen er enda mer dramatisk. UDI har varslet at det må legges planer for 100.000 asylsøkere neste år. Selv om mange får avslag, regner UDI med at rundt halvparten av alle asylsøkere får oppholdstillatelse i Norge.

— Veldig frustrerende

Tirsdag vedtok Sola kommune i Rogaland å bosette 50 flyktninger neste år. Dagen før ba Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Sola si ja til 25 flyktninger ekstra. Det kom for brått på politikerne på møtet på et hotell ved Stavanger lufthavn, Sola.

— Vi kan ikke over bordet si ja til en økning på 50 prosent neste år når vi allerede har strukket oss langt, sier Sola-ordfører Ole Ueland (H).

To charterfly har denne uken landet på Sola med om lag 340 asylsøkere. Disse akuttinnkvarteres i nabokommunen Stavanger. Mandag kom oppdatert varsel til Sola om etablering av private mottaksplasser for totalt 19 enslige mindreårige asylsøkere.

— Ting skjer nå veldig raskt med få dagers varsel. Det er veldig frustrerende. Samtidig har vi forståelse for at kapasiteten er sprengt for nasjonale myndigheter, og at situasjonen derfor blir noekaotisk, sier Ueland.

Kommunen har frigjort en rekke ansatte, inkludert kriseledelsen, for å takle situasjonen som foreløpig er under kontroll.

— Men det kan fort endre seg til en krisesituasjon også for oss. Vi jobber på spreng for å greie å håndtere situasjonen vi nå står i, sier ordføreren.

KS: — Voldsomt tall

Selv om flyktningstrømmen i år og neste år utløser behov for å bosette inntil 80.000 personer, er det svært usikkert når UDI rekker å behandle sakene ferdig.

Saksbehandlerne i UDIs asylavdeling har fått ordre om å prioritere saker for personer uten beskyttelsesbehov, og returer til dublinområdet. Det betyr at tusenvis av asylsøkere, som høyst sannsynlig vil få oppholdstillatelse, må vente i måneder og år i asylmottak.

Dét er en propp som skjuler det reelle bosettingsbehovet og som gjør inntrykk på områdedirektør Helge Eide i KS:

— Det er et voldsomt tall, og skaper utfordringer på kommunesiden.

— Bosettingsbehovet blir nok mye høyere enn det IMDi forutsetter, selv om forsinkelsene i behandlingen av saker vil føre til en opphopning i mottak, både for bosettingsklare og personer med avslag og utreiseplikt, sier Eide og understreker at ufordringene er betydelige.

— Det må settes inn boligpolitiske virkemidler og tiltak for å få bosatt enslige, mindreårige asylsøkere.

- Hvilke boligpolitiske tiltak?

— Det må bygges og kjøpes flere boliger.

- Klarer kommunene dette?

— Kommunene er avhengige av vilje til støtte, ikke bare at sentrale myndigheter peker på kommunene, sier Helge Eide.

Enslige asylbarn forsvinner uten at noen leter aktivt etter dem:

Les også

Røde Kors: - Systemet har kollapset

IMDi med minsteplan

Assisterende direktør Bjørn Holden i IMDi sier bosettingsanslaget for 2016 kan bli endret, om UDI får behandlet flere saker. Tallene for 2017 er svært usikre:

— Behovet er egentlig ikke anslått av oss, og vi ser på bosetting av 21.000 personer som et minstenivå.

En annen stor bosettingsutfordring er de enslige, mindreårige asylsøkerne. De blir prioritert saksbehandlet av UDI, og skal bosettes raskt i kommunene. I IMDis ferske bosettingsanmodninger til kommunene utgjør enslige, mindreårige nå rundt en tredel av alle bosettingsklare. Det er krevende for kommunene, ikke minst fordi det er en ressurskrevende gruppe. Jo yngre, desto mer ressurskrevende.