Norge

Finland plasserer stadig flere elever i spesialklasser

Den finske skolen er i verdenstoppen når det gjelder å ta ut elever av vanlig undervisning.

Lederne for de sosialdemokratiske partiene i skandinavia Jens Stoltenberg, Stefan Löfven og Helle Thorning-Schmidt besøkte Kallio barneskole i Helsinki mandag. . Sari Gustafsson/NTB Scanpix

 • Jørgen Svarstad

Finland har ligget i topp på skolerangeringene i Europa siden de ble opprettet.

Men flere er kritiske til en del ved den finske skolen, nemlig at så mange tas ut av vanlige klasser og skoler.

Les også

- Det var godt å endelig få undervisning jeg skjønte

Ifølge fagbladet Utdanninghar finsk skole siden 2001 tatt ut stadig flere elever fra normalklassen. Spesialklassene og spesialskolene er blitt flere og større. Nesten fem prosent av grunnskoleelevene i Finland er segregert, mot bare 0.8 prosent i Norge.

Norge har minst spesialundervisning

– Vi har mye fulltids spesialundervisning i segregerte tilbud, og jeg er ikke så sikker på om det er noen god løsning, sier Marjatta Takala, professor i spesialundervisning ved Universitetet i Oulu i Finland til Utdanning.no.

I Norden har Norge færrest elever i spesialundervisning. I Danmark får 4.5 prosent dette, og i Sverige gikk 1.2 prosent av grunnskoleelevene i særskoler og spesialskoler.

I Finland får 20 prosent av elevene spesialundervisning på deltid.

— I Finland er det en kultur for segregering. Man sender fra seg elever som trenger mye ekstra støtte, sier Johanna Bjørklund, spesiallærer på den finske skolen Mattlidens, til fagbladet.

Forskere på Høgskolen i Hedmark skriver i en artikkel at Finland har spesialskoler og spesialklasser for elever med atferdsproblemer, for «evneveike», for døve og blinde, for mentalt funksjonshemmete og for fysisk funksjonshemmede. Og andelen elever i slike tilbud har altså økt kraftig de siste ti årene.

Tidligere denne måneden kom Jens Stoltenberg med nye skoleløfter.

Ett av dem var at lever som ligger under kritisk grense i lesing, skriving og regning skal få ekstra intensivopplæring tidlig.

Mer spesialundervisning

Ifølge forskning.no har bruken av spesialundervisning økt kraftig etter innføringen av Kunnskapsløftet.

I 2006 fikk 5,9 prosent av elevene spesialundervisning mot 8,2 prosent i 2010. På ungdomstrinnet får omtrent 10 prosent av elevene spesialundervisning.

Skoleforsker Rolf Bjarne Fasting mener dette truer inkluderingen i norsk skole.

– Dette handler først og fremst om at tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter ikke kan ses som noe separat, men som en integrert del av det å undervise og det å være lærer, sier han til nettstedet.

Denne uken var statsminister Jens Stoltenberg på skolebesøk i Finland.

Han ville plukke opp tips å ta hjem til Norge og for å takke for inspirasjonen fra finsk skole.

– Norsk skole har blitt bedre fordi vi har latt oss inspirere av måten de jobber på i finsk skole, sa Stoltenberg, ifølge NRK.

Stoltenberg trakk blant annet frem at Finland har satset på en offentlig skole, og ikke privatisert som svenskene.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  - Ikke realistisk å erstatte alle assistenter med lærere

 2. KOMMENTAR

  «De elevene som trenger mest hjelp, får det dårligste tilbudet. Sånn kan ikke Skole-Norge fortsette.»

 3. NORGE

  5.-klassingen kan ikke lese og skrive. Barneombudet er alvorlig bekymret for elever som ikke får oppfølging mens skolene er stengt.

 4. NORGE

  Denne skolen har klart å halvere andelen elever som må ha spesialundervisning. Nå skal resten av Norge lære.

 5. KRONIKK

  Kronikk: Grensen for skjevdeling mellom Oslo øst og Oslo vest er nådd

 6. NORGE

  Barneombudet advarer: – Halvparten av spesialundervisningen er uten kvalifiserte lærere