Salt kan føre til sprekker i veiene

Telehiv og sprekkdannelser på norske veier har denne vinteren gjort skade for mangfoldige millioner. Nå mener forskerne at omfattende veisalting kan ha bidratt til å øke skadene.

  • Margit Katharine Bøhn

Les også:

  • Leder:
  • Meltveit Kleppa:
    Vinteren 2009/10 ble det i følge Statens vegvesen brukt 201.000 tonn salt på norske veier. Dette er nesten en tredobling siden slutten av 1990-tallet. Trolig har det aldri vært saltet så mye på norske veier som i vinter.

– Vi hadde neppe sett så store skader etter en normal vinter, forteller seniorforsker Trond Knapp Haraldsen ved Bioforsk Jord og miljø til forskning.no .

– De store telehivskadene denne vinteren skyldes at det mange steder har vært uvanlig kaldt over lengre perioder. Dette har ført til ekstra dyp telehiv.

Telehiv oppstår når vann fryser under asfalten. Frossent vann har større volum enn smeltet vann, og når dette igjen smelter har isen flyttet på massen rundt seg. Dermed kan det oppstå høydevariasjoner på overflaten.

Vil undersøke videre

Telehiv som dette har frem til nå hovedsakelig rammet eldre veier, men i år har også flere veier fått omfattende skader. Blant annet

Les også

Fire måneder gammel - ødelagt av telehiv

som ble åpnet så sent som i fjor høst.

– Vi begynte først å resonnere rundt disse tingene da vi leste om de omfattende telehivskadene på nye E18, forteller forsker Roger Roseth ved Bioforsk Jord og miljø til forskning.no.

– Vi fant imidlertid raskt ut at kanadiske forskere har publisert forskning på dette området. I laboratorieforsøk ble det vist at økte konsentrasjoner av vegsalt ga rask dannelse av islinser i teleutsatte jordarter.

Maksimalt ble det målt en frostheving på 6 mm per dag. Tilsvarende tester uten veisalt ga ingen frostheving.

– Det kunne vært spennende å foreta nærmere undersøkelser også her i landet for å se hvordan salting påvirker veiene under kalde vintre. Det er også relevant å sammenligne forekomsten av telehiv på veier som saltes og veier som ikke saltes, sier Roseth.