Store politistyrker måtte roe asylopprør på Trandum

Et 50-talls internerte asylsøkere ramponerte og knuste vinduer på Trandum. Massivt politioppbud klarte først etter en time å få kontroll på asylinternatet.

Ingen ansatte skal være skadet i bråket, men leder ved asylinternatet rapporterer at det trolig er kuttskader hos noen innsatte.

— Det utøves skadeverk og vinduer knuses, sa operasjonleder Øyvind Strømsborg ved Romerike politidistrikt til Aftenposten.no, da politiet ankom med en rekke patruljer rett etter klokken 19 søndag kveld.

50 opprørere

Det var ansatte på asylinternatet som ba om politiassistanse klokken 18.50 søndag kveld. Da skal et 50-talls asylsøkere, som ikke har lovlig opphold i Norge og venter på tvangsretur, ha gått løs på interiøret på Trandum

Ved inngangen til asylinternatet sto det fem kjøreklare ambulanser, men ved 20.30-tiden var uklart om noen ansatte eller innsatte var blitt skadet i opprøret.

Personalet ville ikke gripe inn

Personalet fra Politiets utlendingsenhet skal ikke ha klart å stoppe opprøret.

- De har ikke prøvd å få kontroll. Men nå har vi sent mange patruljer til stedet, sier Strømsborg ved Romerike politidistrikt, som også fikk bistand fra Oslo politidistrikt.

Det skal være rundt 60 uniformerte fra politi, brannvesen og Politiets utlendingsenhet på stedet. Flere var utstyrt med skjold og gassmasker. Skadeverket foregår ved fire av avdelingene ved utlendingsinternatet.

Store styrker og samtale roet opprøret

Ved 20-tiden søndag opplyser politiet at situasjonen har roet seg betraktelig.

— Vi har grei kontroll på stedet nå, og sluser de innsatte fra avdelinger som er utsatt for skadeverk til andre avdelinger på internatet. Vi har fortsatt ikke fått meldinger om personskader, men vi har ikke vært igjennom alle lokalene ennå, sier operasjonleder Øyvind Strømsborg til Aftenposten klokken 20.45.

- Hvordan fikk dere roet gemyttene?

— Det har vært endel samtaler og vi har hatt bra med ressurser på stedet, svarer Strømsborg.

- Kjenner ikke bakgrunnen for opprøret

Leder for Politiets utlendingsinternat på Trandum, Ståle Sørmo, opplevde at det roet seg da menyen for utviste utlendinger ble bedre i 2013.

— Vi har ingen indikasjoner på at det har vært noe spesielt akkurat nå.

Det sier Ståle Sørmo, politiinspektør og leder for Internatet på Trandum.

Søndag ved 20.30.-tiden sier han at situasjonen på mottaket har roet seg, etter at det tidligere på kvelden gikk hett for seg.

-Innsatte har gjort skadeverk, knust vinduer inne på to av avdelingene, veltet bord og rasert noe på noen fellesrom. Det er grunn til å tro at noen har pådratt seg kutt, men jeg kjenner ikke til store skader, sier Sørmo til Aftenposten.

-Jeg regner med at dette roer seg i løpet av kvelden, uten at alle vil få tilgang til sine respektive rom, sier han.

Streik og protest i luftegården

Etter det Aftenposten kjenner til skal opptøyene ha vært planlagt i lengre tid. Protestene startet med at flere nektet å komme inn etter lufting søndag kveld. Det skal ha vært en lingende aksjon for under en måned siden, som ikke hadde like stor oppslutning.

Advokat Zulifqar Munir har 15 klienter internert på Trandum nå. Han ble oppringt søndag kveld.

- Verre enn fengsel

— Min klient ringte litt etter klokken 20. Det var hyling og skriking rundt ham, han sa at alt inventar var knust der inne, at stedet ble stormet av væpnet politi. Det hørtes for meg ut som om det var slåsskamper der inne. Jeg vet ikke om det har vært skadet, men det har i hvert fall vært risiko for skader, sier Munir.

- Hva er bakgrunnen for opprøret?

— Nesten samtlige av mine klienter sier de blir behandlet nedverdigende. De opplever at måten de blir tiltalt på og måten dagene deres blir organisert, gjør at livet her er verre enn i ordinære fengsler. Soningsforholdene, mangel på fritidsaktiviteter, inne- og utetider og måltider er noe de ikke opplever som bra. De opplever også at de er overvåket 24 timer i døgnet og ikke har mulighet til privatliv. Alt dette hoper seg opp.

På Trandum holder Politiets utlendingsenhet opptil 127 asylsøkere uten lovlig opphold i Norge og som skal tvangsreturneres.

Innelåst mens de venter på returDet er til sammen 127 sengeplasser på internatet. Rundt halvparten av de som er innelåst på utlendingsinternatet er under 24 timer på Trandum, men mange interneres for en lengre tid hvis det ikke lar seg gjøre å gjennomføre tvangsretur eller for å klarlegge asylsøkerens identitet.

Bråk, brann og opptøyer

Politikere ser på den luftegården på Trandum da politiets nye utlendingsinternat ble vist frem i 2013. Trandum ble da oppgradert for å kunne øke antall tvangsreturer av personer uten lovlig opphold i Norge

I 2012 og 2013 brukte Regjeringen ca. 120 millioner på å nybygg og bedre standard på Trandum etter flere år med uro og bråk. Stedet ble utsatt for brannstifting, rømninger, opptøyer og trusselsituasjoner. Stedet ble stengt av Arbeidstilsynet og Europarådets torturkomité refset forholdene med overfylte celler, dårlig mat og utstrakt maktbruk i form av sikkerhetsceller.

Bråket mindre med bedre mat og TV

Men med enerom, eget bad med dusj og TV på hvert rom, ble det en kraftig nedgang i bråk på Trandum, og bruken av sikkerhetsceller for bråkmakere gikk fra 599 ganger i 2011 til 478 ganger i 2012.

Sent søndag kveld kunne leder ved Trandum, Ståle Sørmo konstatere at ødeleggelsene er så store at en del av internatet må stenges.

Ødela en avdeling og flere cellebad

— En avdeling trenger vi noen uker på å sette istand. Det er knust vinduer og baderom er smadret. Hva skadene vil koste å utbedre er vanskelig å anslå for en lekmann, sier Sørmo.

Han opplyser at bråkmakerne ikke er fraktet vekk fra Trandum.

— Nei, vi forsøker å finne plass og en ordning på internatet foreløpig.