Norge

Forbruksfesten fortsetter neste år

Statistisk sentralbyrå (SSB) spår om privatøkonomien i tiden fremover.

Pen lønnsvekst, lav rente og moderat prisstigning kommer nordmenn flest til glede. FOTO: SCANPIX Scanpix

 • Carl Alfred Dahl
  Journalist

Ifølge SSBs beregninger vil renten stå på stedet hvil i to år fremover. Den vil ikke øke før i 2013. Deretter vil den øke til å nå 4,4 prosent i slutten av 2014, ifølge prognosene.

Boligprisene anslås å øke fremover, nesten uten brems. Beregningene viser at boligprisene vil stige med 8,5 prosent i år, og ventes å stige med i gjennomsnitt 7 prosent årlig de neste tre årene.

— At rentene vil holde seg lave en god stund til, kombinert med høy inntektsvekst og høy befolkningsvekst til gjøre at farten holder seg i boligmarkedet, sier Torbjørn Eika, forsker i SSB.

Sysselsettingen i Norge økte med 32.000 personer fra første til andre kvartal i år. SSB regner med at stadig flere vil komme i arbeid de neste årene, på tross av økt arbeidsstyrke. Byrået tror ledigheten vil falle med 0,2 prosentpoeng i år, til 3,4 prosent, og videre ned til 3,3 prosent i 2013 og 2014.

Mer lønn, mer forbruk, mer sparing

Lønnsveksten fortsetter, skal vi tro SSB.

Den er estimert til å bli totalt 4,1 prosent i år, mot 3,7 prosent i fjor. En sterk krone og lav prisvekst vil bidra til en litt lavere nominell lønnsvekst de neste årene, men reallønnsveksten ventes imidlertid å bli høy. Prisstigningen, målt i konsumprisveksten, beregnes til å bli under 1 prosent i gjennomsnitt, trukket ned av blant annet lave energipriser.

— Forsiktighet på grunn av usikkerheten knyttet til internasjonal økonomi gjør at flere vil spare, sier Eika.

Men SSB-økonomene regner med kraftigere konsumvekst siste halvdel i år og videre fremover.

At folk får mer penger mellom hendene og at boligprisene fortsetter å øke, bidrar til økt formue, noe som i seg selv motiverer til økt forbruk. Forutsetningen er at man har jobb.

Beskjeden vekst for norsk eksport

Veksten i norsk eksport blir beskjeden fremover.

Dette skyldes at farten i mange av våre viktigste eksportland (OECD-land) er lav, samt signaler som tyder på en lavere vekst i fremvoksende økonomier som Kina og Brasil.

En sterk norsk krone bidrar også til å gjøre norske varer mindre attraktive.

— Uansett hvordan man snur og vender på det, vil eksportnæringene slite fremover, sier Eika.

Norges Bank er beredt

Den sterke kronen gjør at Norges Bank er klare for å sette ned renten.

— En for sterk krone kan over tid gi for lav inflasjon og for svak vekst. Det vil i så fall bli møtt med tiltak i pengepolitikken. I Norge er det styringsrenten som er det aktuelle virkemidlet, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da han torsdag foreleste ved Universitetet i Oslo, ifølge NTB.

I sine siste renteprognoser fra juni varslet Norges Bank to renteøkninger i år, den første allerede i august.

Den internasjonale finansuroen førte imidlertid til at rentemøtet i august lot renten ble liggende uendret på 2,25 prosent.

Kronekursen er nå historisk sterk etter at den sveitsiske sentralbanken tirsdag gikk til det drastiske skrittet å svekke sveitserfrancen.

De internasjonale investorene ser den norske kronen som et alternativ for en trygg havn, og kronen er på det sterkeste nivået siden midt på 1980-tallet.

 1. Les også

  Kronen ypper seg enda mer

 2. Les også

  Det blir stadig dyrere å være dansk

Torbjørn Eika, forsker i SSB. Øyvind Gustavsen

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  SSB spår at LO kan glede seg til bedre lønnsoppgjør

 2. ØKONOMI

  2017: Norsk økonomi krabber oppover

 3. ØKONOMI

  Slik blir økonomien din i 2020

 4. ØKONOMI

  SSB: Veksten i boligprisene avtar i 2018

 5. ØKONOMI

  DNB og Nordea spår opptur i økonomien

 6. ØKONOMI

  Frykt for lukkede lommebøker