Oppfordrer foreldre til å sende barna på skolen mandag: – Det er trygt å gå på skole nå

Ved ugyldig fravær på mer enn ti dager er regelen at barn vil miste skoleplassen sin. Men byrådet vil ikke kjøre en hard linje mot foreldre som holder barna hjemme på grunn av virusfrykt.

Til uken skal barneskolene åpnes for de yngste elevene. Disse tredjeklassingene på Bolteløkka skole er blant dem som har fått undervisning på skolen gjennom koronakrisen.

I Oslo har cirka 40 prosent av foreldre holdt barna hjemme fra barnehagen denne uken. Det er store variasjoner mellom bydelene, og i bydel Stovner har nesten 80 prosent av foreldrene holdt barna hjemme fra barnehagen. Bydeler i øst holdt barna hjemme i større grad enn bydeler i vest.

– Vi tar innover oss at vi er i en veldig spesiell situasjon i landet vårt nå. Mange er redde, og det har jeg respekt for, sier utdanningsdirektør i Oslo, Marte Gerhardsen.

Onsdag skrev Aftenposten om hvilke regler som gjelder for hjemmeundervisning når skolene åpner igjen. I utgangspunktet er det kun barn som selv er i risikogruppen for covid-19 som skal fortsette med hjemmeundervisning.

Les også

Vurderer du å holde barna dine hjemme når skolen åpnes igjen? Dette må du vite før du bestemmer deg.

Ønsker dialog med foreldre

I Norge risikerer barn å miste skoleplassen dersom barnet er borte fra skolen uten gyldig grunn i mer enn ti dager. Regelen gjelder for hele landet, men har skapt mest oppmerksomhet i Oslo-skolen.

Ifølge utdanningsdirektøren vil det i utgangspunktet ikke være aktuelt å håndheve denne regelen nå.

– I Oslo har vi hatt en utfordring med at foreldre har tatt barn ut av skolen i lengre perioder, for eksempel for å reise tilbake til hjemlandet. Derfor har vi håndhevet dette regelverket ganske strengt av hensyn til barnets beste. De samme reglene gjelder nå, men situasjonen er annerledes, sier Gerhardsen.

Målet er å få en god dialog med foreldrene og vise forståelse, forteller hun.

– Nå er det veldig viktig å vurdere hver enkelt situasjon ut fra hva som er barnas beste.

Marte Gerhardsen er utdanningsdirektør i Oslo. Hun tok over etter Astrid Søgnen i juni 2019.

Byråden: – Det er trygt å gå på skole nå

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Hun frykter at en streng håndheving av regelverket om tap av skoleplass vil kunne ramme sårbare elever.

– Før skolene ble stengt kom det meldinger om at foreldre holdt barna hjemme på grunn av frykt for viruset. Mange foreldre ble også redde for at barnet kunne miste skoleplassen. Men nå i første omgang vil vi holde en mykere linje, sier Thorkildsen.

Utdanningsetaten har ikke et klart bilde av hvor mange foreldre som vil holde barna hjemme fra skolen. Thorkildsen tror langt færre vil holde barna hjemme fra skole enn barnehage, fordi det er en «soleklar opplæringsplikt». Foreldre tar på seg et veldig stort ansvar hvis de holder dem hjemme fra skole, mener hun.

– Skolehverdagen tilbyr mye mer enn det rent faglige. Den sosiale læringen er viktig – å kunne treffe andre barn, leke og utforske. En ny undersøkelse fra Redd Barna viser at ensomheten blant barn og unge har gått veldig opp de siste ukene. Barn trenger andre barn. Mange barn er ikke blitt ordentlig sett av andre enn familien annet enn gjennom en skjerm på lang tid nå, sier Thorkildsen.

Hun forteller også at jo mer undervisningen avhenger av foreldrenes innsats, jo større sosiale forskjeller blir det.

– Derfor skal elevene som trenger det selvfølgelig få ekstra hjelp når skolene åpner igjen. Dette er skolene og lærerne veldig oppmerksomme på. Elevene skal få hjelp til faglig og sosial læring i trygge rammer.

Inga Marte Thorkildsen er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Dette kan vare lenge. Da trenger barn skolen.

Byråden sier hun har respekt for at foreldre er engstelige. Samtidig synes hun det er bekymringsfullt hvor mange som uroer seg. Hun mener det er viktig å kommunisere klart at det er trygt å gå på skole nå.

– Ser vi til land der skolene har vært åpne, som Island og Sverige, kommer det frem at det er veldig liten smittespredning på skoler. Få barn blir syke, og svært få barn har dødd på verdensbasis.

Hun bekymrer seg over at så mange er usikre på om det er trygt å sende barna på skole og i barnehage. Noe av forklaringen kan være veldig mange beskjeder har gått på å stenge ned og holde igjen. Da kan det være vanskelig å stole på at det er trygt å snu noen uker senere.

– Samtidig må vi huske på at disse tiltakene kan vare lenge. Det kan gå flere år før vi får en vaksine. Barn trenger å gå på skole, treffe venner og holde på med aktiviteter i denne perioden. De trenger å møte andre utenfor familien, sier hun.