Norge

Færre koronapasienter er innlagt på sykehus

For første gang synker antallet koronapasienter som ligger på norske sykehus. Men det bli ikke samlet inn tall for nye innleggelser og antallet som blir skrevet ut.

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

For første gang under koronakrisen synker antall smittede som er innlagt på norske sykehus.

Fredag var det innlagt 303 pasienter med koronasmitte. Lørdag var dette sunket til 291, viser Helsedirektoratets oversikt.

– Dette er interessant. Tallet på innleggelser er viktigere enn antall smittede, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han påpeker at man må være varsom med å trekke noen konklusjoner basert på utviklingen én enkelt dag.

Flere i respirator

Antall koronapasienter i respirator fortsetter imidlertid å stige. Lørdag klokken 12.30 var dette antallet oppe i 84. Det er syv flere enn fredag.

Dette er den samme veksten som fra torsdag til fredag denne uken.

Ikke tall for utskrevne pasienter

De publiserte tallene viser bare antall innlagte på et gitt tidspunkt hver dag. Helsedirektoratet samler ikke inn tall for pasienter med koronasmitte som er blitt innlagt og utskrevet i løpet av et døgn.

Endringen i antall innlagte fra dag til dag forteller derfor ikke noe om antall nye pasienter som er blitt innlagt. Tallet viser bare beholdningen av pasienter.

Hvis mange er blitt utskrevet i løpet av et døgn, vil en liten vekst i beholdningen av pasienter kunne dekke over et stort antall nye innlagte pasienter.

Kapasiteten er det som teller

Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet forklarer hvorfor strømmen inn og ut av sykehusene ikke blir kartlagt.

– Vår oppgave er til enhver tid å ha oversikt over kapasiteten på sykehusene. Derfor samler vi bare inn tall for inneliggende og antall under intensivbehandling på et gitt tidspunkt, sier han.

Passer på sykehusenes byrde

Torgersen er enig i at det ville vært både nyttig og interessant å ha tallene for strømmen av koronapasienter inn og ut av sykehusene. Men dette er tall direktoratet ikke trenger for å si noe om kapasiteten.

– Vi er veldig nøye med å ikke innhente mer enn vi trenger. Sykehusene har allerede en stor rapporteringsbyrde, sier han.

– Vil dere begynne å samle inn tall for strømmen av innleggelser og utskrivninger?

– Vi vurderer ikke det pr. nå.

Torgersen sier det er fullt mulig å få ut disse tallene. De finnes.

– Dette handler om hvilke tall vi velger å samle inn og publisere nasjonalt, sier han.

Tallenes gang i fire ledd

34 sykehus rapporterer daglig de to tallene for antall inneliggende og antall under intensivbehandling. De blir rapportert opp til 19 helseforetak som eier disse sykehusene.

Deretter går tallene videre til fire regionale helseforetak som så sender dem til Helsedirektoratet. Så blir de publisert.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset