- UD forvirrer om Vest-Sahara

Norske selskaper mener UD er uklare på hvor greit det er å drive næringsvirksomhet i områdene utenfor Vest-Sahara. - En oppkonstruert problemstilling, sier statssekretær Espen Barth Eide.

En saharawisk mann utenfor landsbyen Tifariti. Landet er annektert av Marokko, ifølge Norge.
  • Kristoffer Rønneberg

Landområdet mellom Marokko, Mauritania og Algerie har lenge vært omstridt. Mange land anser området, som er litt større enn Storbritannia i areal men som kun har en befolkning på rundt en halv million mennesker, som okkupert og annektert av Marokko.

Det gjorde også Norge helt til 2007, da ordlyden plutselig endret seg, hevder en rapport som Framtiden i våre hender legger frem i dag.

Nå omtales kun «situasjonen» i Vest-Sahara.

«Dobbelkommunikasjon»

Den vage ordlyden gjenspeiles også når norske myndigheter snakker med norske selskaper som opererer i farvannene utenfor Vest-Sahara, ifølge rapporten, som siterer flere anonyme kilder i selskaper som har hatt aktivitet i området.

Mens utenriksminister Jonas Gahr Støre gjentatte ganger har sagt offentlig at Norge fraråder norsk næringsaktivitet i Vest-Sahara, skal tonen være en annen når norske selskaper ber om råd.

Paul-Christian Rieber. FOTO: JON HAUGE

— Jeg fastholder det jeg har sagt før, nemlig at vi har vært utsatt for en dobbelkommunikasjon fra UDs side, sier styreleder Paul-Christian Rieber i fiskeoljeselskapet GC Rieber Oils , til Aftenposten.no.

Rieber måtte trekke seg som NHO-leder i fjor etter at GC Rieber Oils ble anklaget for å ha unndratt avgifter ved import av fiskeolje. Noe av bakgrunnen for saken var at Rieber mente at selskapet opererte innenfor frihandelsavtalen med Marokko da de hentet ut fisk fra farvannene utenfor Vest-Sahara.

- Vest-Sahara er en del av Marokko. Vi har hatt gjentatte møter med UD og ambassaden i Marokko, og hadde forståelsen av at det vi drev med var ryddig og greit, sier Rieber.

Rieber-konsernet er nå ute av Vest-Sahara. Andre norske selskaper har fortsatt aktivitet der, ifølge Framtidien i våre hender. Disse inkluderer Sjøvik-gruppen, Eidesvik-rederiet og selskapet Gearbulk, som eies av Kristian Jebsen, sier organisasjonen.

Kan tolkes i flere retninger

UDs råd til norske selskaper kan tolkes i flere retninger også når man leser regjeringens offisielle nettsider. Her skriver regjeringen følgende:

«For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.»

Her kan de norske selskapene selv tolke hva som ligger i begrepet «lokalbefolkningen». Er det det saharawiske folk, som krever selvråderett eller selvstendighet for Vest-Sahara, eller inkluderer det den sterke marokkanske tilstedeværelsen i området?

Venstre kritiserer

— UD må snakk med næringslivet på en like tydelig måte som de uttaler seg til mediene. Så lenge UD opererer med ulike tolkninger av egen politikk, undergraver de den gode intensjonen bak frarådningen. Norske selskapers gjentatte engasjementer og investeringer i konfliktområdet viser at norsk UD ikke er tydelig nok, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Espen Barth Eide. FOTO: SCANPIX

Venstres nestleder, Helge Solum Larsen, er enig, og sier at han er opprørt over UDs «dobbelkommunikasjon».

— For oss er det åpenbart at Vest-Sahara er okkupert og i ferd med å bli annektert. Det bør også UD gi uttrykk for. Jeg synes det er svært problematisk hvis det gis et litt tilbakelent råd til norsk næringsliv hvorvidt de skal være til stede i disse områdene eller ei, sier han.

UD avviser kritikken

Statssekretær Espen Barth Eide stiller seg uforstående til kritikken, og sier at den fremstår som «oppkonstruert».

- For å være ærlig virker dette for meg som om noen har hatt konkulsjonen klar på forhånd for så å hente argumentene. Vi fraråder næringsvirksomhet i området fordi vi ikke anerkjenner annekteringen av Vest-Sahara. Vi har ikke endret politikken her, sier han.

- Uttrykket du bruker – annekteringen – er ikke brukt i offentlige sammenhenger siden november 2007. Hvorfor ikke?

— Vi snakker om «situasjonen» i Vest-Sahara. Det utelukker ikke at området er annektert. Vi anser det slik at Marokko har annektert Vest-Sahara. Det er en anneksjon vi ikke anerkjenner og som vi anser som illegitim. Vi har samme holdning til dette som hva FN har, sier Barth Eide.

- Aktører i det norske næringslivet sier at de har fått uklare signaler fra UD når det gjelder hva de kan gjøre i området. Kunne dere vært klarere i talen?

- Vi kan ikke forby næringsvirksomhet der. Dette er ingen boikott. Men vi er klare på at vi fraråder næringsvirksomhet som ikke kommer lokalbefolkningen til gode. Og med lokalbefolkningen mener vi selvsagt det saharawiske folk, sier Barth Eide.

- Må få klar beskjed

Stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark (H) er glad for at Espen Barth Eide rydder opp i ordlyden rundt regjeringens politikk overfor Vest-Sahara.

— Det er fint at han nå skaper klarhet i hva de mener om Marokkos okkupasjon. Norske bedrifter må få klar beskjed om at næringslivsvirksomhet i Vest-Sahara nesten utelukkende gavner marokkanske interesser, sier han.

Han stusser over at UD-talsmenn ikke har brukt ordene «annektert» eller «okkupert» en eneste gang i offentlig sammenheng siden 2007.

— Det fremstår for meg som helt uforståelig. Derfor er det positivt at Bart Eide nå går tilbake til å bruke det riktige uttrykket, sier Gitmark.