Regjeringen gir klarsignal til nytt vikingtidsmuseum

Regjeringen gir klarsignal til bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy og bevilger 35 millioner kroner til oppstarten for prosjektet neste år, men Arbeiderpartiet er ikke beroliget.

Danske AART gikk seirende ut av den internasjonale arkitektkonkurransen med bidraget Naust. Nå gir regjeringen klarsignal til bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy og bevilger 35 millioner kroner til oppstarten.

– Nå kan vi sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på. Med et nytt vikingtidsmuseum kan vi ta skikkelig vare på vikingskattene, og vi får vist dem frem på en bedre måte. Dette er en stor og viktig dag for landet vårt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Mandag formiddag ble det kjent at regjeringen gir klarsignal til bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy og bevilger 35 millioner kroner til oppstarten.

Byggeprosjektet omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander. Det innebærer også rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset og et utendørsanlegg. Museet på Bygdøy vil holde stengt under byggingen, trolig i en periode på to til tre år.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) og kulturminister Trine Skei Grande (V) holdt pressekonferanse i Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo mandag.
Les også

Krever penger til nytt vikingtidsmuseum: – Har regjeringen råd til å sette ned bomtakster, har de råd til dette.

Les også

Setter ikke av penger til nytt vikingskipsmuseum

– En gledens dag

Totalt er byggeprosjektet forventet å koste inntil 2 milliarder kroner. Kulturhistorisk museum har bedt om 35 millioner kroner for å komme i gang med byggingen. I januar i år sa museumsdirektør Håkon Glørstad til Aftenposten at det «har vært en tung tid og en enorm belastning underveis når bevilgningene på statsbudsjettet har uteblitt».

Nå tror Glørstad at oppstartsbevilgningen på 35 millioner kroner vil føre til at vikingskattene sikres for fremtiden.

– Dette er en gledens dag og en historisk viktig dag for hele verden, sier en lettet museumsdirektør.

– Bygget skal koste 2 milliarder kroner. Er 35 millioner kroner nok?

– Jeg mener denne oppstartsbevilgningen gir en forpliktelse fra regjeringen om å realisere bygget, sier Glørstad.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, er også svært fornøyd med at regjeringen nå innvilger penger til bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Han har tidligere gitt uttrykk for at han forventer at regjeringen gir en startbevilgning til nytt vikingtidsmuseum i statsbudsjettet for 2020.

– Vi ved UiO er enormt lettet i dag. Det er en bevilgning som er ekstremt viktig for oss og for hele Norges befolkning. Dette er en viktig dag for hele nasjonen, sier han.

Statsråd Iselin Nybø sammen med Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo og direktør Håkon Glørstad Vikingskipshuset på Kulturhistorisk museum på Bygdøy i januar i år da det ble kjent at Høyre, Frp, Venstre og KrF var blitt enige om at det skal bygges et nytt museum.
Nina Sandberg (Ap), medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomité, er ikke beroliget av regjeringens oppstartsbevilgning.

– Ikke beroliget av dette

Arbeiderpartiet er imidlertid ikke like begeistret.

– Vi i Arbeiderpartiet er urolige for regjeringens vilje til å føre bygget i havn, og er ikke beroliget av dette. Det er et fint at det kommer noe penger nå sent i valgkampen, men det store løftet gjenstår, sier Nina Sandberg (Ap), medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Hun forteller at Ap lenge har presset på for en avklaring om vikingskipene og understreker at Ap vil fortsette å presse på at regjeringen må jobbe raskt.

– Tiden betyr alt i denne saken, men det er langt fra 35 millioner i oppstartsmidler til å ha reddet vikingskipene permanent.

Flere sprekker

I januar ble det kjent at Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om at det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene på Bygdøy i Oslo. Avgjørelsen er en del av Granavold-erklæringen.

Likevel ble det ikke satt av midler til museet i det reviderte nasjonalbudsjettet, som ble lagt frem i mai i år.

Det til tross for luftforurensning, støv og vibrasjoner fra besøkende i dagens bygg ødelegger skipene. På Gokstadskipet er det blant annet blitt avdekket flere sprekker i treverket, og skipet må støttes opp for å unngå kollaps. Bygget var ment å huse 40.000 besøkende, ikke en halv million årlig som i dag.

I mai fortalte museumsdirektør Håkon Glørstad til Aftenposten at dagens sikring må endres radikalt for å bevare skipene på sikt. Han mener et nytt bygg er helt avgjørende.

Fra høyre: Camilla Wilhelmsen (Oslo Frp), Espen Andreas Hasle (Oslo KrF), Saida Begum (Oslo Høyre) og Marit Vea (Oslo Venstre) ba moderpartiene i regjeringen legge pengene på bordet for å få realisert planene om et nytt vikingskipsmuseum.
Les også

Gokstadskipet slår sprekker og må støttes opp for å unngå kollaps

Krav fra Oslo-partiene

Sist uke gikk Oslo-partiene til Høyre, Venstre, Frp og KrF hardt ut mot egne moderpartier og krevde at regjeringen legger pengene på bordet for å få realisert planene om nytt vikingtidsmuseum.

Kravet kom i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse som pågikk forrige uke.

– Det vil være et historisk svik mot senere generasjoner hvis vi ikke lykkes med å ta vare på vikingskipene. Dette er vår kulturarv og nå haster det å få pengene til et nytt museumsbygg på bordet, sa Marit Vea i Oslo Venstre.

Mandag formiddag sier annenkandidat for Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen, at hun er fornøyd med regjeringens kunngjøring.

– Jeg er utrolig glad for at regjeringen så raskt har sørget for at vi nå kan få vikingskipene trygt inn i et nytt og sikkert byggverk, og jeg gleder meg til spaden blir satt i jorden, sier hun.