Norge

Nedgang i klimagassutslippene

Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Det er en nedgang på 2 prosent fra året før.

Klimautslippene til luft i Norge sank med 2 prosent i fjor.
  • NTB

Utslippet var størst fra olje- og gassutvinning med nesten 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Utvinningen sto for 27 prosent av totalen. Likevel gikk utslippene herfra ned med nesten 2 prosent i løpet av 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mindre drivstofforbruk i transport bidro sterkest til at det samlede klimagassutslippet sank.

– Nedgangen i utslippet skyldtes i stor grad veitrafikk. Salget av bensin og autodiesel gikk ned dette året, samtidig som andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen økte. Det resulterte i at klimagassutslippet fra veitrafikk ble redusert med 8 prosent til 8,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, opplyser seniorrådgiver Trude Melby Bothner i SSB.

Les også

Historisk fall i klimautslippene under koronakrisen

Les mer om

  1. Utslipp
  2. Biodrivstoff
  3. Transport