– Alle over 65 år anbefales å ta vaksine mot lungebetennelse

Mange vet ikke at de tilhører en risikogruppe som bør ta vaksinen mot en type lungebetennelse.

Alle over 65 år anbefales å ta vaksine mot lungebetennelsen. Vaksinen varer i ti år.

– Alle over 65 bør ta denne vaksinen, men vet det ikke. Derfor ønsker vi å få systematisert dette gjennom et vaksinasjonsprogram for voksne på samme måte som for barn, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI: Veileder om vaksine til personer over 65 år.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomer på infeksjon med koronavirus er uspesifikke som feber, hoste og tungpustethet.

Endel er blitt diagnostisert med lungebetennelse.

Les også

Her blir Viktor (10 måneder) hastevaksinert mot meslinger

– Beskytter mot pneumokokk-lungebetennelse

Det finnes en vaksine mot lungebetennelse forårsaket av bakterien pneumokokker som FHI anbefaler en rekke pasienter å ta. FHI anbefaler at alle i risikogrupper blir vaksinert, uavhengig av koronavirus.

– Det er beste mulighet for å beskytte seg mot lungebetennelse forårsaket av pneumokokker, og det vil i tillegg redusere presset på helsetjenesten ved et eventuelt utbrudd med koronavirus i Norge, sier Greve-Isdahl.

Vaksinen mot blant annet pneumokokk blir gitt som tre doser til barn i første leveår på helsestasjonen og er gratis.

Bakterie-lungebetennelse

En type pneumokokkvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Denne bakterien kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse (pneumoni), blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse (meningitt). Vaksinen blir gitt som tre doser til barn i første leveår på helsestasjonen og er gratis.

I tillegg har FHI definerte risikogrupper som anbefales pneumokokkvaksinering med en annen vaksinetype hvert 10. år.

I risikogruppene er blant andre eldre enn 65 år, enkelte kreftpasienter (leukemi, lymfom og myelomatose) og pasienter som har gjennomgått organdonasjon eller stamcellebehandling.

I tillegg anbefaler FHI at pasienter med kronisk leversykdom, immunsvikt, kreftpasienter, diabetes mellitus, kronisk lunge og hjertesykdom, alkoholmisbrukere og røykere å vurdere vaksinen. Blant kronisk lungesykdom inngår blant annet personer med alvorlig astma.

Les også

Det finnes sterke krefter som ikke skyr noen midler for å få andre til å velge bort vaksiner. Ikke la dem. | Ingeborg Senneset

-Vaksinen viktig, uavhengig av koronavirus

– Det er viktig at de i risikogruppene er vaksinert, uavhengig av koronavirus. Ved utbrudd av covid-19 i Norge, vil helsetjenesten belastes og da er det fint at man reduserer belastningen på helsetjenesten for andre infeksjoner, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege og spesialist i barnesykdommer ved FHI.

– Hvilken betydning vil det ha at folk i risikogruppene tar vaksine mot pneumokokkvaksinering hvis Norge blir rammet av det nye koronaviruset?

– For noen virusinfeksjoner kan viruset føre til at immunforsvaret i luftveiene blir svekket. Erfaringer fra andre influensautbrudd viser at en del pasienter får lungebetennelse etter at influensaen er over. Men den største effekten er hvis vi slipper disse pasientene på toppen av en epidemi, sier Greve-Isdahl.