Norge

MDG: Ny rullebane på Gardermoen bør prøves for retten

Miljøpartiet De Grønne sier at byggingen av en ny rullebane på Gardermoen bør prøves for retten.

Miljøpartiet De Grønnes Arild Hermstad mener at byggingen av en ny rullebane på Gardermoen kan stride mot Norges klimalov og sier den bør prøves for retten.

  • NTB

Partiets nasjonale talsperson håper at en fersk dom fra Storbritannia kan stanse planene om utvidelsen ved Norges hovedflyplass.

En britisk ankedomstol satte denne uken ned foten for en ny rullebane på Heathrow-flyplassen. Kjennelsen er en seier for klimaaktivister som kjemper mot utvidelsen og er den første som er basert på Parisavtalen.

– Dette er en viktig miljøseier. Klimadommen kan få store konsekvenser også i Norge. Jeg mener ny rullebane på Gardermoen må klimaprøves for retten, om ikke regjeringen selv skroter denne klimabomben, sier Hermstad til ABC Nyheter.

Han peker på at en norsk klimalov med utgangspunkt i Parisavtalen ikke har blitt ordentlig testet for retten ennå.

Avinor mener det er behov for å utvide med en tredje rullebane på Gardermoen innen 2030 på grunn av trafikkveksten. Utvidelsen er fortsatt på planleggingsstadiet.

Les også

  1. SAS regner med virustap på 200 millioner