Norge

Konflikt mellom Vy og lokførere gir flere innstillinger

Plutselig måtte lokførere og annet «kjørende personell» i Vy søke om ferieuttak over e-post og ikke i dialog med lokale ledere. - Det skapte rot og forståelig frustrasjon hos ansatte, sier Vy. Selskapet bekrefter at dette temaet er en viktig del av den pågeånde konflikten med ansatte. Foto: Paal Audestad

Vy tar selvkritikk i en pågående konflikt med lokførere. Nå snur selskapet i håndtering av ferieavvikling, som har vært en viktig kilde til strid.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Siden 1. september har det pågått en konflikt mellom ledelsen i Vy og det som kalles «kjørende personell», lokførere og konduktører. Konflikten toppet seg midt i desember da Vy la om og økte sitt rutetilbud på Østlandet.

En rekke avganger ble innstilt som følge av manglende personell. Søndag 15. desember ble hele 104 avganger på Østfoldbanen innstilt. Samtidig sendte ledelsen i Vy ut en melding internt om at de hadde mistanke om at det pågikk en aksjon blant lokførere. Vy inndro frem til julaften retten til å levere egenmelding for sykefravær.

Dette fungerte som bensin på bålet, og i ettertid har Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) erklært mistillit til direktøren i Vy, område Øst, som har hatt ansvaret for dialogen med dem.

Nå bekrefter kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby at den vanskelige situasjonen ikke er løst, og at Vy ikke kan si når den blir det. Fortsatt innstilles avganger som følge av manglende personell, og som følge av at togsett står på «feil sted».

Samtidig sier Lundeby at selskapet tar selvkritikk, og at de fra og med onsdag går bort fra en ordning med håndtering av ferieavvikling som har provosert ansatte spesielt.

Les også

Planleggingstabbe hos Vy fører til 104 innstilte avganger på Østfoldbanen

Vy tar betydelig selvkritikk

Område Øst har over 700 lokførere og enda flere konduktører. Frem til 1. september ble ferieavvikling for disse håndtert av lokale ressursplanleggere som hadde direkte kontakt med personellet. Ifølge Lundeby var noen av disse planleggerne mer fleksible enn andre.

– For å sikre likebehandling ville vi at dette i stedet skulle håndteres ved at personellet skulle be selskapet om uttak av ferie over e-post, sier han.

Men det å fjerne de lokale ressursplanleggerne forårsaket propper i systemet, og at de ansatte kunne måtte vente lenge på svar.

– Vi erkjenner at dette ikke har fungert optimalt. Vi forstår kritikken når personellet har opplevd at behandlingen av søknadene har tatt lang tid, spesielt når de f.eks. har sittet med lavpristilbud på reiser og har vært avhengig av raske avgjørelser. Det har vært rot fra vår side.

– Nå går vi tilbake til den gamle ordningen, og lar den være permanent, sier Lundeby.

Les også

I tre uker hadde Vy-ledelsen visst at det ville bli kaos

Plutselig var det motvilje mot overtid

I høst svarte de ansatte på den nye ferieordningen med å være mindre villige til å jobbe overtid og å starte vaktene sine tidligere enn planlagt. Fleksibiliteten de normalt utviser ble sterkt redusert.

Nå sier Vy at de har forståelse for reaksjonen.

– Vi forstår at manglende fleksibilitet fra arbeidsgivers side kan bli møtt med manglende fleksibilitet fra de ansatte, sier han.

Han sier de 104 innstillingene den 15. desember hadde sammenheng med dårlig planlegging fra Vys side.

– Men mye av det som skjedde hadde latt seg løse om personellet hadde utvist normal fleksibilitet, sier han.

Av situasjonen nå gir han følgende beskrivelse:

– Vi sitter hver dag og forsøker å klippe og lime sammen et tilbud der det oppstår problemer, men noen ganger må vi gi oss, eventuelt sette opp busser i stedet.

– Hvilket signal kan dere gi de reisende om når dagens utfordringer er løst?

– Vi jobber alt vi kan for å løse dette fra dag til dag. Vi prøver å minimere konsekvensene, men kan ikke si noe om når vi er i mål.

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal, sier fagforeningen tar sterkt avstand fra ulovlige aksjoner. Han tilbakeviser at det har skjedd under den pågående konflikten med ledelsen i Vy. Foto: Rolf Øhman

Avviser grunnlag for mistillit

Inndraging av retten til egenmelding var den direkte foranledningen til at Norsk Lokomotivmannsforbund erklærte manglende tillit til direktør for Tog Øst, Øyvind Leet.

– Vy ved Leet har gjennomført brudd på fredsplikten i hovedavtalen ved å initiere ulovlig arbeidskamp og kollektivt inndra denne retten for en hel yrkesgruppe, kommenterer Rolf Ringdal, leder i NLF.

Det stiller Leet og Vy seg uforstående til. På spørsmål fra Aftenposten om han vil vurdere å etterkomme NLFs krav om at han fratas ansvaret for dialogen med dem, avviser Leet at det er aktuelt.

Konserndirektør i Vy Tog, Arne Fosen, avviser at Vy har brutt fredsplikten.

Advokat og jobbekspert Henning M. Heitmann i advokatfirmaet Sands mener at Vy hadde dekning for det de gjorde da de tilbakekalte retten til egenmelding. Også Arne Fosen, konserndirektør i Vy Tog (bildet) mener at Vy ikke begikk feil. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rolf Ringdal sa til Aftenposten sent onsdag kveld at retretten for ferieavvikling ikke er nok til man er i mål med en løsning på konflikten. Dialogen mellom NLF og Vy fortsetter torsdag.

– Jeg har et håp om at vi skal komme i mål med en løsning før helgen, sier Ringdal.

Les også

  1. Bane Nor tør ikke love bedre punktlighet i 2020

Les mer om

  1. Vy