Norge

Ble skallet ned av dement beboer – måtte slutte som hjelpepleier: – I begynnelsen var jeg redd for menn med skjegg

  • Marte Christensen
    Videojournalist og fotograf

Bettina Andersen opplevde at den demente beboeren som skallet til henne, egentlig var veldig glad i henne. Den dramatiske hendelsen i 2017 skjedde helt ut av det blå:

Aftenposten har kartlagt 128.000 avvik fra norske sykehjem. Hvert tiende avvik handler om vold, trusler og utagering. I tre av fire tilfeller var volden rettet mot ansatte på sykehjemmene.

I dagens episode av podkasten Foklart får du saken oppsummert:

To og et halvt år er gått siden kveldsskiftet som sendte Bettina Andersen ut av yrket hun identifiserer seg med.

– Jeg er en omsorgsperson. Alle kvinnene i min familie har jobbet på sykehjem. Det er vanskelig å være her uten å være på jobb.

Andersen begynner å gråte da hun forteller hvordan livet har endret seg:

Hun etterlyser bedre rutiner for å melde fra om voldshendelser, og bedre rutiner for hvordan de følges opp. Hun sier det er store mørketall.

– Mange sier de ikke vil skrive avviksmeldinger, for det blir ikke gjort noe med dem. Jeg vil at det skal være mer fokus på det å rapportere om avvik.

Kristiansand kommune, der Andersen jobbet, har prøvd å tilrettelegge for henne. Etter hendelsen i 2017 har kommunen tatt i bruk et nytt, elektronisk avvikssystem, som gir en bedre oversikt over uønskede hendelser. Ansatte har tilgang til alle meldinger de har vært involvert i.

–Systemet erstattet et papirbasert system som var lite hensiktsmessig, og alle ledere fikk opplæring i behandling av avviksmeldinger, sier Jan Helge Lislevand, rådgiver for kvalitet, helse og mestring i Kristiansand kommune.

I løpet av halvannet år er det registrert over 800 meldinger, og kommunen er godt fornøyd med systemet. Samtidig innrømmer Lislevand at det er en underrapportering av uønskede hendelser.

–Terskelen for å melde skal være lav og fokuset er ikke på personlige feil, men systemsvikt. Arbeidet med å skape en enda bedre kultur pågår kontinuerlig, men dette er et arbeid som krever tid. Målet er at ethvert avvik er en mulighet til å lære!

Bettina Andersen tror ikke at hun noen gang blir bra nok til å komme tilbake til jobben som hjelpepleier.

Men strikkeinteressen ble veien inn til noe som gjør den nye hverdagen litt enklere å takle:

Les hele saken med abonnement