Norge

Drapsdømt syvbarnsmor bytter forsvarer

John Christian Elden har tatt over som forsvarer for 44-åringen som i begynnelsen av måneden ble dømt til 21 års forvaring for to drap i Kristiansand.

  • NTB

Den drapsdømte 44-åringen har tenkt å anke saken til Høyesterett og mener det er blitt begått saksbehandlingsfeil.

Ifølge Fædrelandsvennen ble John Christian Elden oppnevnt som hennes nye forsvarer to dager etter at dommen falt i Agder lagmannsrett 3. juli.

– Jeg bekrefter at jeg er oppnevnt som ny forsvarer i forbindelse med at hun vil anke lagmannsrettens dom til Høyesterett, skriver Elden i en epost til avisen.

Tidligere har advokat Olav Sylte vært kvinnens forsvarer.

Lagmannsretten har siste ord når det gjelder skyldspørsmålet. 44-åringens eneste mulighet til å bli frikjent er at det kan påvises alvorlige saksbehandlingsfeil som gir grunnlag for opphevelse av dommen.

– Hun mener hun er uskyldig domfelt, og at det ikke er grunnlag for dommen mot henne. Hun anker derfor på feil ved saksbehandlingen som ledet fram til den fellende dommen, skriver Elden.

Både Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett har slått fast at kvinnen drepte faren sin i 2002 og en tidligere samboer i 2014. Straffen ble satt til 21 års forvaring i begge rettsinstansene.

Les mer om

  1. Drap
  2. Rettssaker
  3. John Christian Elden