Ny forskning: Litt alkohol skader ikke fosteret

Ett til fire glass vin i uken skader ikke fosteret, viser ny undersøkelse på danske barn. Likevel opprettholder norske myndigheter anbefalingene om totalavhold.

En ny studie fra Danmark viser at et beskjedent alkoholforbruk under svangerskapet ikke skader barnets utvikling.

En ny studie fra Aarhus Universitet i Danmark viser at et beskjedent alkoholforbruk (1 – 4 alkoholenheter i uken) under graviditeten ikke har betydning for barnets utvikling og intelligens.

I en pressemelding fra Folkehelseinstituttet understrekes det at resultatene i denne enkeltstudien ikke rokker ved Helsedirektoratets anbefalinger om avholdenhet i svangerskapet. Folkehelseinstituttet utelukker ikke at fremtidige studier kan komme frem til andre resultater.

— All forskning har svakheter, også denne, sier professor Leiv Bakketeig på Folkehelseinstituttet. Som prosjektleder for studien var han tilknyttet Syd-dansk Universitet og Sundhetsstyrelsen i Danmark.

1628 barn

Den danske undersøkelsen baserer seg på nevropsykologiske undersøkelser av 1628 barn, der mødrene i telefonintervju ble spurt om sitt alkoholforbruk under graviditeten.

De gravide ble oppdelt i grupper, alt etter hvor mye de oppga å ha drukket:

  • Et lavt forbruk: En til fire alkoholenheter i uken.
  • Et moderat forbruk: Fem til åtte alkoholenheter i uken.
    Fra tidligere studier vet man at et større daglig alkoholinntak kan forårsake skader hos barnet.

Barna fikk målt IQ og oppmerksomhet, og de ble testet i sin evne til å planlegge, organisere og fastholde oppmerksomheten i fem års alder. Resultatene ble sammenlignet med en kontrollgruppe med jevnaldrende barn, hvis mødre ikke hadde drukket alkohol under graviditeten, og det var ingen forskjell på barna i de to gruppene.

Vesentlig signal

Barn født av mødre som hadde drukket små mengder alkohol i svangerskapet, er like intelligente og velutviklet som barn av avholdende mødre. Det gjaldt også barn til mødre som var beruset enkelte ganger, før de kjente til graviditeten.

— Resultatene fra studien er et viktig bidrag til helseopplysningene til gravide. Selv om Helsedirektoratet anbefaler at gravide ikke drikker alkohol, vet vi fra andre undersøkelser at mange gravide ikke er helt avholdende under graviditeten. Noen har vært beruset før de visste at de var gravide. Nå er det vitenskapelig belegg for å berolige disse mødrene, sier Leiv Bakketeig.

Disse forskningsresultatene er også et vesentlig signal til jordmødre og leger, som gir råd til gravide.

Vitenskaplig usikkerhet

Avdelingsdirektør for grupperettet folkehelsearbeid i Helsedirektoratet,Henriette Øien, sier at én studie ikke er nok til å endre direktoratets råd.

— Flere studier, og kvaliteten på disse, må vurderes. Vi girråd om ikke å drikke alkohol under svangerskapet fordi vi vet at store mengderkan være skadelig for fosteret. På grunn av individuelle forskjeller ogvitenskapelig usikkerhet rundt en trygg nedre grense, fraråder vi gravide åinnta alkohol, sier Øien.

Usikre grenser

Kvinner som har drukket alkohol i perioden før de blirklar over graviditeten, vil kanskje bli beroliget av denne undersøkelsen. Harde ikke grunn til det?

— Vi ønsker ikke å skremme gravide, og stort sett går detveldig bra selv om man har drukket små mengder alkohol som gravid. Vår oppgaveer selvsagt også å berolige folk når det er grunn til det. Men vi gir våreanbefalinger på faglig grunnlag, og så lenge den nedre grensen for hvor myealkohol fosteret kan tåle er usikker, er avholdenhet vårt råd.

Frykter dere at tilliten til helsedirektoratets rådsvekkes når forskningsresultater avviker fra det dere anbefaler?

— Ikke hvis vi klarer å kommunisere at anbefalingene lages ogoppdateres på grunnlag av jevnlig vurdering av internasjonal forskning.Resultater fra nye studier publiseres hele tiden innenfor de feltene hvor vigir råd - tusenvis av artikler årlig - og det er fint, for vi trenger merkunnskap på dette feltet. Men det må foreligge god vitenskapelig dokumentasjonfør anbefalingene våre endres, sier Øien.