Norge

Folkehelseinstituttet har talt hvor mange som bruker munnbind i kollektivtrafikken. Dette fant de.

Fredag legger Høie frem nye råd om munnbind. Denne gangen har han mer kunnskap om måten vi bruker munnbind i kollektivtrafikken på.

På dagens pressekonferanse får vi vite om Bent Høie opprettholder anbefalinger om munnbind på trikk, buss og tog i og til Oslo. Ansatte fra FHI har tatt offentlig kommunikasjon i en uke og sett om vi følger anbefalingene.

 • Tine Dommerud
  Journalist

Når Høie kommer med sine råd fredag, er det etter innspill fra Folkehelseinstituttet (FHI). Siden sist har FHI gjort en enkel observasjonsstudie for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag.

15 ansatte har i en uke tatt offentlig kommunikasjon i og til Oslo. De har notert ned det de har sett rundt seg. Foreløpige resultater som så langt inkluderer til sammen 1740 passasjerer er registrert i løpet av 70 turer på buss, tog, båt og T-bane.

Dette er FHIs foreløpige funn:

 • I rushtiden var det mulig for 90 prosent av de reisende å holde avstand til andre. Til øvrige tider var dette mulig for 95 prosent.
 • 22 prosent av de reisende hadde munnbind. I rushtrafikken var tallet 26 prosent.
 • 16 prosent brukte medisinske munnbind og 6 prosent tøymunnbind.
 • Kvinner og eldre bruker oftere munnbind enn menn og yngre.
 • De som bruker munnbind sitter ikke tettere enn de som ikke bruker munnbind.

Følger rådene i stor grad

Regjeringen bestemte 14. august å anbefale bruk av munnbind på offentlig transport i Oslo, når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre passasjerer. Anbefalingene gjelder foreløpig til mandag 6. september.

Mange har hevdet at fordi Regjeringen kun anbefaler og ikke pålegger folk å bruke munnbind i rushtrafikken, er det kun et fåtall som følger anbefalingene.

– Vi ser etter denne observasjonsstudien at rådene fra Helsedepartementet og Folkehelseinstituttet følges i stor grad. Men vi ser også at for eksempel menn bruker munnbind sjeldnere enn kvinner. Kanskje må anbefalingene presiseres slik at flere etterlever rådene, sier Hanne Eriksen-Volle, seksjonsleder ved FHI.

Les også

FHI ser deg: Bruker du munnbind på T-banen?

Hun forklarer at de ansatte fylte ut et skjema, enten på papir eller elektronisk, der alder, kjønn, avstand mellom passasjerene og bruk av munnbind ble registrert.

Passasjerene som er registrert er ikke kontaktet av FHI. Vurderingene om avstand og alder altså gjort med skjønn. Eriksen-Volle understreker også at dersom dette skulle vært en vitenskapelig studie ville fremgangsmåten vært litt annerledes. Men FHI mener likevel at metoden gir god innsikt i hvor vidt befolkningen følger rådene.

Munnbind skal ikke være i stedet for, men i tillegg til, andre tiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19. FHI har tidligere anslått at med dagens smittesituasjon i de fleste deler av landet må 30 000 personer bruke munnbind i fem dager for å hindre at én person blir smittet.

Les mer om

 1. Munnbind
 2. Koronaviruset
 3. Folkehelseinstituttet
 4. Kollektivtrafikk