Tingretten: Politiet får fortsatt ta beslag i Tom Hagens hus i Lørenskog

Kjennelsen om fortsatt beslag i Tom Hagens bolig i Lørenskog ankes til lagmannsretten. Nedre Romerike tingrett ga fredag påtalemyndigheten medhold i beslaget.

Tom Hagen får ennå ikke flytte hjem til sin bolig i Lørenskog. Fredag ga tingretten politiet medhold i fortsatt beslag i huset i Sloraveien.

– På bakgrunn av det som fremkom i rettsmøtet, er vi noe overrasket over kjennelsen, og vi synes det er naturlig å be om lagmannsrettens vurdering av spørsmålet, skriver Hagens forsvarer Svein Holden i en tekstmelding til NTB.

Fredagens kjennelse innebærer at Tom Hagen ennå ikke får flytte hjem til sitt hus i Sloraveien. Beslaget opprettholdes fram til 13. november.

Retten begrunner blant annet sin kjennelse med at Tom Hagens behov for å skjerme seg må balanseres mot etterforskningsmessige behov i en svært alvorlig straffesak.

– Hensynet til fornærmede og behov for oppklaring av saken, må veie svært tungt, heter det.

Fornøyd påtalemyndighet

Retten kan ikke se at fortsatt beslag av boligen i inntil tre måneder fra i dag utgjør et uforholdsmessig inngrep overfor siktede, skriver tingrettsdommer Maria Engøy Duna i kjennelsen.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten er enig i at det er nødvendig og forholdsmessig å holde huset i beslag, slik at politiet kan sluttføre sine undersøkelser på åstedet, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Han legger til at politiet har forståelse for at det er belastende for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men politiet mener hensynet til etterforskningen må veie tyngst i dette tilfellet.

To dager

Kripos-etterforsker Christer Svane Andersson opplyste i tingretten torsdag at etterforskerne har vært i boligen ved én anledning i juli og én anledning august. Han bekreftet at det er planlagt en ny undersøkelse i Sloraveien – trolig neste uke eller påfølgende uke.

Etterforskeren forklarte at politiet har funnet en lang rekke spor i huset, og at det er nødvendig å dra tilbake for å gjøre ytterligere undersøkelser og kvalitetssikring.

– Et spor alene betyr ikke nødvendigvis noe. Det som er utfordrende, er å sette det i kontekst. Det er som et stort puslespill, sa Andersson og argumenterte for at politiet trenger mer tid.

Stor personlig belastning

I kjennelsen heter det at politiet har begrunnet et fortsatt beslag med behov for både planlagte kriminaltekniske undersøkelser og mulige nye undersøkelser som følge av analyser av det som allerede er foretatt.

Videre viser retten til at de planlagte undersøkelsene er beskrevet som «hypoteseuavhengige», og at de dermed også fremstår å være i siktedes interesse. Samtidig er ikke retten i tvil om at beslaget er en stor personlig belastning for siktede.

«Selv om det for tiden er stor offentlig interesse rundt hans person, bør det etter rettens syn være mulig for siktede ut fra hans situasjon å fremskaffe alternativt husvære fram til de kriminaltekniske undersøkelsene av det antatte åstedet for en alvorlig straffbar handling mot hans kone er tilstrekkelig kvalitetssikret», skriver tingrettsdommeren.