Norge

Nektet straffskyld

Advokat Sigurd Klomsæt nektet i formiddag straffskyld for grov uforstand i tjenesten og for å ha utlevert en cd med informasjon og bilder fra 22. juli-saken til massemediene.

Advokat Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt i rettssal 419.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Oslo tingrett begynte i formddag behandlingen av saken. Det er avsatt tre dager til saken, men tingrettsdommer Hans Bloch-Hoell gjorde det klart at saken kom til å ta flere dager.

— Jeg forstår det slik at De ikke erkjenner straffskyld, spurte tingrettsdommer Bloch-Hoell.

— Det stemmer, svarte Klomsæt, som nå har rolle som tiltalt i det samme tinghus hvor han hundrevis av ganger har vært forsvarer for andre tiltalte.

Klomsæt ble ilagt en bot på 20.000 kroner for å ha utlevert informasjon og bilder fra en cd som var utlevert fra politiet under løfte om taushetsplikt.

— Det hadde vært lekkasjer, og Oslo- politiet la derfor inn to feller. I et bilde av Anders Behring Breivik etter pågripelsen var en låsesylinder på en dør i bakgrunnen fjernet på de bildene som ble sendt til bistandsadvokatene. Det var dessuten lagt inn en felle nummer 2 - et vannmerke i form av fem tall, sa politiadvokat Knut Skavang fra Asker og Bærum politidistrikt i sitt innledningsforedrag i formiddag.

Advokat Arvid Sjødin har som forsvarer for Klomsæt bedt om å få utlevert harddisken til en etterforsker i 22-juli-gruppen ved Oslo politdistrikt. Både tingretten og lagmannsretten har gitt Sjødin og Klomsæt medhold i kravet, men politiet har anket saken videre til Høyesterett.

— Saken står bevismessig slik at vi ikke vil begjære saken utsatt, sa advokat Sjødin på spørsmål fra tingrettsdommeren.

Advokat Sigurd J. Klomsæt skal senere i formiddag forklare seg.

Klomsæt har mistet sin bevillig som advokat, men har gått til sak mot Advokatbevillingsnevnden. Dom i den saken er ennå ikke avsagt.