Norge

Det er fedre som synes tidsklemmen er vanskeligst

Menn føler oftere enn kvinner at jobben går ut over familielivet. De sliter også med å få tid til fritidsaktiviteter.

 • June Westerveld

Det kommer frem i det ferske arbeidslivsbarometeret til Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Over 3000 kvinner og menn har svart på spørsmål om balansen mellom jobb og hjem. Resultatet er at det er mennene som synes tidsklemmen er vanskeligst.

- Dette vil nok overraske noen. Kvinnenes kvaler som dobbelt­arbeidende har kanskje vært mest snakket om. Men her ser vi tydelig at det er menn som gjennom­gående føler mest misnøye med balansen jobb og hjem, og balansen jobb og andre aktiviteter, sier Tore Eugen Kvalheim, leder i YS.

De organiserer over 220 000 arbeidere i 20 forskjellige forbund.

Krever mer av far på jobb

Kvalheim tror årsaken er at forventningene til menns prestasjoner i arbeidslivet er sterkere enn de er for kvinnene.

- Dette er en del av det nokså markerte kjønnsrollemønsteret som fortsatt eksisterer. Det er blitt bedre, men man krever nok fortsatt mer av far på jobben, selv om det kanskje er ubevisst.

Kvalbein mener mennenes opplevelse av tidsklemmen er et faresignal som bør tas på alvor.

- Dette bidrar ikke til et likestilt arbeidsliv. Det er bekymringsfullt hvis det er sånn at arbeidslivet skaper et press på far som gjør at han ikke får stilt opp så mye hjemme som han ønsker, sier Kvalheim.

Les også

Typisk norsk med barn <i>og</i> karrière

«Supermannkrav»

Kvalheim peker på at nesten halvparten av alle spurte menn i arbeidslivsbarometeret føler at de enten noen ganger eller ofte, ikke strekker til: - Jeg tror vi i dag stiller supermannkrav til far om at han skal gjøre jobben 110 prosent og samtidig strekke til hjemme 110 prosent.

Kvalbein tror også én av forklaringene til at menn sliter mest med tidsklemmen, er at de sjelden jobber redusert.

- Vi vet at mens fire av ti kvinner jobber deltid, gjør bare én av ti menn det samme, sier Kvalheim.

Han tror også noe av forklaringen ligger i at menn og kvinner fortsatt velger forskjellige yrker.

Gjør mer enn noen gang

- At menn opplever tidsklemmen sterkere, virker troverdig i og med at menn i mye større grad enn før deltar aktivt på hjemmebane, sier Ragni Hege Kitterød, sosiolog og forsker på levekår ved Statistisk sentralbyrå (SSB).

Trenden er helt klar: Fedrene bruker mer tid hjemme enn noen gang. Fedre bruker i dag i gjennomsnitt seks timer mer i uken på husholdningsarbeid enn fedrene gjorde ved årtusenskiftet.

- Dette er en stor økning på bare ti år og tyder på en klar endring i fedres dagligliv i retning av større involvering i familiearbeidet, både husarbeid og omsorg for barn, sier Kitterød.

Menn gjør mest

Heller ikke kjønnsforsker ved Universitetet i Oslo, Jørgen Lorentzen, er overrasket. Han viser til at tidsbruksundersøkelsen for første gang viser at menn nå gjør mest, hvis man legger sammen både hjemmearbeid og yrkesarbeid.

- Vi ser også i mange andre undersøkelser at menn nå på en helt annen måte enn før, har dårlig samvittighet for at de ikke er nok hjemme med familien. Det har foregått en vesentlig verdiforskyvning hos fedrene, sier Lorentzen.

 1. Les også

  «Den beste karrièren jeg kunne tenke meg»

Går kravene på jobben utover familielivet?

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Foreldrerollen: Mor vet best, mener mødrene i ny undersøkelse.

 2. ØKONOMI

  Store forskjeller på hvorfor kvinner og menn velger deltid

 3. KRONIKK

  Lengre fedrekvote økte ikke likestillingen i arbeidslivet

 4. A-MAGASINET

  Hvorfor blir tidsklemma bare verre, selv om barna er eldre?

 5. NORGE

  Forfatter av «pappabok»: – Det er mye vondere for mødre å si at faren er den bedre forelderen

 6. KOMMENTAR

  Likestilling kan ikke reduseres til å være et spørsmål som forhandles om ved kjøkkenbordet hjemme