Norge

Må vente ukevis på strålebehandling

Uhelbredelig kreftsyke kan dø mens de venter på behandling som kan forlenge livet. Det er en måneds ventetid for strålebehandling ved Oslo universitetssykehus.

Brit Strandum syns det er vondt å tenke på strålebehandling som kan forlenge livet hennes. Foto: Morten Uglum

 • Morten Uglum
  Fotograf
 • Tine Dommerud
  Journalist

Strålebehandling kan minske kreftsvulster eller holde dem under kontroll, og forlenger livet for mange pasienter.

Brit Strandrud (65) har uhelbredelig hjernekreft. Hun er en av mange som venter på livsforlengende strålebehandling ved Oslo universitetssykehus.

I slutten av februar ble hun syk. Først trodde de det var slag, men ganske raskt ble det konstatert svulst i hjernen. Etter en operasjon ved Drammen sykehus skulle hun til viderebehandling ved OUS. Første innkalling var 14. april. På grunn av problemer med CT-maskin og lang ventetid, er behandlingen fremdeles ikke satt i gang.

Strandrud er ikke alene. Aftenposten har vært i kontakt med flere pasienter med alvorlig kreft som har merket den lange ventetiden. En kvinne i 60-årene med lungekreft ventet på strålebehandling i fire uker,

For pasienter med slike symptomer, er ofte levetiden meget begrenset, og det er viktig at strålebehandling starter innen kort tid for at det i det hele tatt skal være til hjelp sier kreftlege Martin Turzer.

en mann i 50-årene fikk denne uken beskjed om at han måtte vente minst fire-fem uker. De to pasientene orker ikke å stå frem med sin sykehistorie, begge er plaget av sin sykdom og av engstelse ved å vente.

Pasientombud Knut Fredrik Thorne opplyser at han var i kontakt med en pasient som døde mens han ventet.

Martin Turzer er kreftlege og arbeider ved seksjon for kreftbehandling på Bærum sykehus. Han har tidligere jobbet ved OUS Radiumhospitalet med strålebehandling.

Turzer har henvist flere av pasientene som måtte vente en måned på behandling og fortsatt venter.

Les også

Fire av fem barn med leukemi blir friske

- Uheldig og belastende

- Den lange ventetiden er svært uheldig for mange pasienter og kan være en stor belastning, både fysisk og psykisk. Det har store konsekvenser. Pasienter med langtkommet kreftsykdom har ofte symptomer som smerter og trange luftveier hvor strålebehandling kan være en rask og god behandling. For pasienter med slike symptomer er ofte levetiden meget begrenset, og det er viktig at strålebehandling starter innen kort tid for at det i det hele tatt skal være til hjelp, sier Turzer.

Ferdig med julegavene

Brit Strandrud og mannen hennes er fortvilet over situasjonen.

- Livet mitt er på vent. Nå venter jeg på strålebehandling. Men jeg vet ikke hvordan det går. Derfor har jeg gjort ferdig alle julegavene. De er klare med julepapir og til— og fra-kort, sier Strandrud.

Hun har vært aktiv i politikken i 24 år, vært varaordfører i Kongsberg og sittet i fylkestinget. I flere år satt hun som Fremskrittspartimedlem i styret i Vestre Viken helseforetak.

- Det er tankevekkende å være pasient. Som styremedlem diskuterte vi bare hvordan budsjettene skulle holdes. Det ble aldri lagt frem pasienthistorier, sier Strandrud.

Legene handlingslammet

Legen hennes ved Radiumhospitalet, Petter Brandal er fortvilet over situasjonen. Det er han som i samtale med pasientene må fortelle at ventetiden på helt nødvendig behandling er lang.

- Jeg har ofte tre budskap i min samtale med pasienten: Kreften deres er uhelbredelig. Vi har en behandling som kan forlenge livet på en meningsfull måte. Men dessverre vet vi ikke når det er kapasitet til å gi deg den behandlingen.

— Det er vanskelig for meg å fortelle dette, men det er enda vanskeligere for dem som sitter i den andre stolen, forteller han.

Også overlege Odd Terje Brustugun ved Radiumhospitalet forstår pasientens fortvilelse.

- Ideelt sett burde flere pasienter fått startet strålebehandling innen to uker. Sykdommen kan utvikle seg, og rent psykologisk er det ikke bra å vente. Pasienten blir gående med plager unødig, og kunne vært behandlet med stråler.

Ifølge Brustugun er mange pasienter ikke så syke at de bør legges inn for øyeblikkelig hjelp, men å vente i over en måned er for lenge.

- Vi vet at mange som venter har hatt svært god effekt av strålebehandling tidligere, og vi tror de vil ha god nytte av behandling nå.

- Hvordan er det å være doktor i denne situasjonen, og måtte fortelle pasientene om lang ventetid?

- Det er selvsagt en veldig fortvilet situasjon, selv om det er mye verre for pasienten. Men som doktor er det faglig lite tilfredsstillende ikke å kunne hjelpe når det er et behov.

Brit Strandrud og ektemannen Truls Johansen hadde planlagt et cruise denne uken. På grunn av ventetid på strålebehandling har de bestemt seg for å reise likevel.

- Det er bedre enn å gå hjemme og telle dager, sier hun.

OUS beklager situasjonen

Oslo universitetssykehus innrømmer at det er en måneds ventetid på stråling.

- For mange pasienter er det dessverre det, sier Kjell Magne Tveit, avdelingsleder for kreftbehandlingen ved OUS.

Han sier at de ikke ønsker at noen pasienter skal vente mer enn 2-3 uker på stråling.

Les også

Et løp for livet

Men han mener likevel de holder seg innenfor det som er medisinsk forsvarlig ved at de prioriterer pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og pasienter det haster for på grunn av mulighet for helbredelse eller fare for rask forverring.

-  Men det er selvsagt svært ubehagelig for pasientene å vente. Vi beklager at situasjonen er slik i øyeblikket, vi arbeider sterkt for å få ned ventetiden fort igjen, sier Tveit.

Hvorfor er det så lang ventetid?

- Det er et sammentreff av stor pasientpågang, mange søkes til behandling, og at vi nå i en periode har hatt innføring av et nytt IT-system ved Radiumhospitalet, som har krevd noe mer behandlingstid pr. pasient i opplæringsperioden.

Tveit forteller at de nå jobber overtid, og overfører pasienter til andre sykehus som har ledig kapasitet for å ta unna flere.

- Vi arbeider også med å få på plass ett eller to nye kveldsskift for å øke kapasiteten. Nytt IT-system fungerer bedre og bedre og vi har tro på at problemet løses etter hvert. Men totalt sett ser vi at kapasiteten må økes så fort som mulig, noe som enklest kan gjøres ved mer drift på kvelden med ansettelse av flere stråleterapeuter, leger og fysikere.

Uholdbart, sier brukerforeningen

Leder av brukerutvalget, Nina Adolfsen er svært bekymret over det som skjer ved OUS.

-Hva har skjedd? Er det nedbemanning eller innsparing på overtid som fører til at alvorlig syke pasienter ikke får behandling? spør hun.

Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus mener situasjonen er uholdbar, og tok nylig kontakt både med ledelse og styret.

Leder av utvalget, Nina Adolfsen, forteller at de hører om pasienter som er redde fordi strålekapasiteten er for dårlig. Ifølge Adolfsen får pasienter beskjed om at de må vente og legene er usikre på alternativene.

-Pasientene bekymrer seg og drar hjem med en usikkerhet og venter i håp om å få stråling raskt. Vi lurer derfor på hva som har skjedd med strålekapasiteten den siste tiden? Er det nedbemanning eller innsparing på overtid som er årsak til at det hoper seg opp, spør hun.

 1. Les også

  Fikk påvist kreft, Ullevål nektet å behandle

 2. Les også

  Lengst ventetid for pasienter med lungekreft