Norge

Klomsæt tapte sak mot Staten

Oslo tingrett mener at det er Sigurd Klomsæt som er ansvarlig for lekkasjen til mediene 3. februar i fjor, og at han lot mediene få tilgang til taushetsbelagt materiale. Tingretten mener Advokatbevillingsnevnden la riktig faktum til grunn da bevillingen ble trukket tilbake 14. august i fjor.

Avgjørelsen i Oslo tingrett kommer dagen etter at en annen dommer i tingretten i går trakk seg tilbake for å vurdere om Sigurd Klomsæt skal kjennes skyldig i grov uforstand i tjenesten.
 • Håkon Letvik
  Håkon Letvik

Avgjørelsen i Oslo tingrett kommer dagen etter at en annen dommer i tingretten i går trakk seg tilbake for å vurdere om Sigurd Klomsæt skal kjennes skyldig i grov uforstand i tjenesten, for den samme handling som tingretten i den sivile saken mener han er skyldig i. Dom i straffesaken vil bli avsagt torsdag 7. mars klokken 14.00.

Politiadvokat Knut Skavang la i går ned påstand om at Klomsæt må dømmes til en bot på 24.000 kroner og saksomkostninger på 50.000 kroner for å ha brutt taushetsplikten og latt media få tilgang til to bilder av Anders Behring Breivik, lagret på en CD som ble hentet av Klomsæts sekretær 3. februar i fjor. Klomsæts forsvarer Arvid Sjødin la ned påstand om full frifinnelse og mente det ikke var bevist at det var Klomsæt som stod bak lekkasjen til mediene. -Jeg er advokat, ikke tryllekunstner. Jeg må ha vært den rene Houdini vis jeg skulle ha gjort det jeg anklages for, sa Klomsæt i straffesaken tirsdag.

Klomsæt anker

— Dommen er mottatt, lest og gjennomgått. Jeg er uskyldigdømt og har ikke lekket, sier Sigurd Klomsæt.

Han opplyser at dommen vil bli anket fordi det erlagt til grunn feil fakta. Han mener også at rettsanvendelsen er feil.

— Retten har, kort fortalt, valgt å tro på enpolititjenestemann som i ettertid har innrømmet å ha forledet retten. Samtidighar seks personer under ed forklart at det ikke kan være noen ved mitt kontorsom har gjort dette, sier Klomsæt.

— Når dommen fremstiller politiet, som beviselig har lekketmateriale fra 22. juli-saken, som noen som ikke kan ha lekket, er det enåpenbar logisk brist i argumentasjonen, sier Klomsæt.

Andre lekkasjemuligheter

I den sivile saken som Klomsæt nå har tapt, fremførte han og hans prosessfullmektig Arvid Sjødin en rekke argumenter om at politiets metode for å påføre et usynlig digitalt vannmerke slett ikke var så sikker som politiet har hevdet, at politiets håndtering av sensitivt materiale slett ikke var så sikkert, at andre kunne ha hacket politiets datamaskin eller endret vannmerket. Det kan derfor være en rekke andre muligheter for at de taushetsbelagte materialet havnet i mediene, mente Klomsæt og hans prosessfullmektig.

Les også

Aktor krever 24.000 kroner i bot og saksomkostninger for Klomsæt

Mens Klomsæts sekretær hentet den aktuelle CD-en på Politihuset klokken 13.55 den 3. februar i fjor, registrerte politiet at det første bildet av Behring Breivik var ute på NRKs nettsted klokken 16.45. Deretter dukket bildet opp i fem andre medier de neste timene. Tre av de ca 750 bildene på CD-en var merket med et fem-sifret nummer, forskjellig for hver av de 171 bistandsadvokatene.Advokat Sigurd Klomsæt hadde selv vært forsvarer i en rettssak i Arendal, og kom først inn i Oslo sentrum klokken 17.00 denne dagen, og han var heller ikke innom advokatkontoret sitt i Skippergata før han kjørte hjem, har han forklart.

Klomsæt ansvarlig for lekkasjen

Oslo tingrett har kommet til at Staten v/ Advokatbevillingsnevnden må frifinnes, og at nevnden ikke la feilaktig faktum til grunn da bevillingen ble tilbakekalt. Tilretten mener at det foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at Klomsæt er ansvarlig for lekkasjen.

Tingretten viser spesielt til politioverbetjent Ole Jørgen Hafredals forklaring og rapporter om hvor grundig og sikkert politiet hadde gått frem når det gjaldt å legge en felle for bistandsadvokatene.

Hafredal forklarte seg tirsdag som vitne også i straffesaken, og forklarte da at han hadde gitt feil opplysinger i rapporter og til tingretten tidligere når det gjelder muligheten for at andre kunne manipulere eller endre det digitale vannmerket. Siden politiet hadde brukt en gratisversjon av det aktuelle dataprogrammet, kan andre endre det digitale vannmerket uten at det oppdages av andre. Denne innrømmelse krevde Sigurd Klomsæt innført i rettsboken.

Sigurd Klomsæt la i den sivile saken også ned påstand om at Advokatbevillingsnevndens tilbakekalling måtte utsettes inntil det foreligger rettskraftig dom i saken. Også den påstanden ble avvist av tingretten.

Oslo tingrett dømte også Klomsæt til å betale Statens saksomkostninger med 340.000 kroner.

 1. Les også

  Bredside fra Klomsæt mot politi og domstoler

 2. Les også

  Restart for harddiskbeviset i Klomsæt-saken

 3. Les også

  Klomsæt krever politiets harddisk utlevert