Norge

Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap): – Regjeringen forhandlet vekk egen skolesatsing

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forhandlet vekt sin egen tidlig innsats-satsing under høstens budsjettforhandlinger.

– Et av de flaueste politiske angrepene jeg har vært utsatt for, svarer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Du har sikkert hørt det før. Hvis ikke er det bare å bli kjent med begrepet først som sist: Tidlig innsats.

Mens noen partier vil lovfeste en norm for antall elever per lærer, har Høyre varslet en ny plikt til tidlig innsats på 1.–4. trinn.

Tanken er at elever som for eksempel sliter med å lære å lese, skal få tilbud om mer intensiv opplæring i en periode.

Vil lovfeste plikten til tidlig innsats

Høyre har varslet at de vil lovfeste en skjerpet plikt, tidligst fra skoleåret 2018/2019.

I statsbudsjettet står det at Regjeringen vil sette av 150 millioner allerede i 2017, for å forberede kommunene på lovendringen.

Helårsvirkningen blir på 360 millioner, over fire år overstiger summen 1,4 milliarder kroner på fire år.

Det var mye oppmerksomhet om bilpakken og grønne avgifter da Regjeringen forhandlet med KrF og Venstre om årets budsjett. Men KrF fikk også gjennomslag for 460 millioner til «tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet på småskoletrinnet», viser det endelige forhandlingsresultatet.

Samtidig viser budsjettforlikets oversikt over «Reduserte utgifter og økte utbytter» at Høyres 150 millioner til «tidlig innsats i skolen» er på kuttlisten.

Ap-byråden fyrer løs: – Lite troverdig

Oslos skolebyråd mener Regjeringen med dette har forhandlet bort sin satsing på tidlig innsats i skolen.

– I landsmøtetalen i fjor sa Erna at tidlig innsats er deres neste store satsing. De gjentar det i statsbudsjettet, og så forhandler de det bort. Det synes jeg er overraskende og lite troverdig, og det gir stor uforutsigbarhet om Regjeringens skolepolitikk, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), skolebyråd i Oslo.

Hun mener pengene som nå er satt av til tidlig innsats, er tydelig merket økt lærertetthet og er noe annet enn Høyres varslede satsing.

– Jeg oppfatter at lærertetthet er KrFs satsing og at vi er nødt til å rapportere på årsverk. Jeg kan ikke bruke de pengene til intensivoppfølging.

Tone Tellevik Dahl (Ap) mener KrFs lærertetthet er noe annet enn Høyres nye plikt til tidlig innsats.

Har begynt å planlegge oppfølgingskurs

Dahl mener plikten til ekstra tidlig innsats for elever som sliter, er et godt forslag og synes det minner om Arbeiderpartiets egen lese-, skrive- og regnegaranti.

– I og med at det nå var så stor politisk enighet om tidlig innsats, så begynte vi i høst å konkretisere hva plikten skulle innebære for oss i Oslo. Vi har landet på at vi vil utarbeide ulike intensive oppfølgingskurs for elever som blir hengende etter i enkeltfag, men ikke nødvendigvis trenger spesialundervisning.

– Og nå får dere ikke satt i gang?

– Vi kommer uansett til å jobbe for å få på plass det trappetrinnet som gir de elevene som trenger det, intensiv oppfølging, men når pengene forsvinner, har vi i mindre grad mulighet til å rulle dette ut til alle skoler.

  • Flere og flere elever går ut av 10. klasse uten karakter i mer enn halvparten av fagene.

Røe Isaksen: Flaut og absurd

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) karakteriserer utspillet som et av de flaueste og mest absurde politiske angrepene han er blitt utsatt for.

– Hvorfor mener vi at vi må gi ekstra penger til kommunene når vi innfører en forsterket plikt til tidlig innsats? Jo, fordi kommunene må ansette flere lærere.

- At flere lærere skal gjøre det vanskeligere å oppfylle plikten til tidlig innsats, har jeg vanskelig for å forstå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han mener det er opplagt at de 150 millionene i all hovedsak måtte gå til forsterket lærerinnsats på 1. – 4.- trinn og sier han ikke forstår resonnementet til byråden.

– Det som skjer, er at summen blir gitt på en annen måte. Den blir større og skal gå til lærerstillinger. At flere lærere skal gjøre det vanskeligere å oppfylle plikten til tidlig innsats, har jeg vanskelig for å forstå.

– Hvorfor ble de 150 millionene kuttet?

– Grunnen til at det var lett for Høyre å gi fra seg dette, er at det så å si er samme formål.

– Dere kunne lagt KrFs satsing på toppen?

– Ja, selvfølgelig, og det kan man si om alt. Men budsjettet skal gå opp, og vi kan ikke gi kommunene både øremerkede og frie midler til flere lærere.

- Hvordan hun skal oppfylle en forsterket plikt til elever som trenger det på 1.–4. trinn uten flere lærere, er utenfor min fatteevne, sier Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Byråden oppfatter at dette er KrFs satsing, at de er nødt til å rapportere på årsverk og at hun ikke kan bruke pengene til spesialopplegg.

– Alvorlig talt, skal du drive intensivopplæring, trenger du flere lærere. Hvordan hun skal oppfylle en forsterket plikt til elever som trenger det på 1.–4. trinn, uten flere lærere, er utenfor min fatteevne.

– Har dere forhandlet vekk deres egen skolesatsing?

– På ingen måte. Høyres skolesatsing er blitt forsterket gjennom dette forliket.

Tror kommunene hadde forventet noe annet

Konfrontert med statsrådens svar, kontrer Tellevik Dahl slik:

– KrF har solgt dette som deres lærersatsing. Den handler om økt lærertetthet generelt, ikke et intensivoppfølging knyttet til en ny lovpålagt plikt. Hvis Høyre har brukt både nyttårstalen og landsmøtetalen til å bruke andre ord på KrFs lærersatsing, er det jo det som er flaut.

– KrF har solgt dette som deres lærersatsing. Den handler om økt lærertetthet generelt, ikke et intensivoppfølging knyttet til en ny lovpålagt plikt, mener Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Men vil ikke flere lærere gi dere mulighet til å innfri plikten?

– Flere lærere gir økt lærertetthet, men ikke mulighet for å gi intensivoppfølging. Jeg tror de fleste kommuner har forventet at den nye plikten skulle være noe annet enn å smøre masse lærere tynt utover.

Dette mener KrF

Samarbeidspartner KrF gir statsråden støtte i tidlig innsats-krangelen med Oslo Ap.

– Nå vet vi jo ikke helt hva som ligger i Høyres tidlig innsats ennå, men statsråden har sagt i debatten på Stortinget at også deres satsing vil kreve flere lærere i skolen. I stedet for 150 millioner i rammen gir vi 460 millioner som er øremerket flere lærere, sier skolepolitisk talsmann Anders Tyvand.

Anders Tyvand, KrFs skolepolitiske talsmann.

– Er dette to forskjellige ting?

– Hvordan Høyre ser på det, må du nesten spørre Høyre om. Vi har et felles mål om å styrke den tidlige innsatsen i skolen og er enige om at det krever flere lærere, men også at flere lærere ikke er det eneste svaret.


Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Tone Tellevik Dahl
  3. Torbjørn Røe Isaksen
  4. Skolepolitikk