Norge

Bryter du sammen av en B på prøven? Føler du deg ikke bra nok? Det er helt normalt!

Psykolog Hanne Brorson vil få unge til å forstå at tunge tanker er helt vanlig. Nå tilbys alle landets videregående skoler et opplegg for å gi ungdom hverdagsgleden tilbake.

 • Bjørn Egil Halvorsen
  Bjørn Egil Halvorsen
  Journalist

Psykiske vansker gjør hverdagen mørk for mange unge. Aftenpostens Si;D-spalte fylles ukentlig av innlegg fra ungdom som føler seg plaget av stress og press. Men er det nødvendigvis «psykt»?

Svært ofte ikke, mener psykolog og forsker ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, Hanne Brorson. For to år siden skrev A-magasinet om Brorsons konsept, kalt «Tankevirus».

Brorsons budskap er at mange av de vonde tankene unge sliter med ikke er alvorlige symptomer, men menneskelige og helt vanlig.

 • Les saken fra A-magasinet: Slik vil hun hjelpe «generasjon prestasjon» å oppnå mer hverdagsglede.

Sliter med baksnakkevirus?

Brorson har brutt ned tunge fagbegreper i enklere termer. Sier negativ selvattribusjon og tilgjengelighetsheuristikk deg noe? Neppe, men det har med psyken din å gjøre. I Brorsons verden kalles det baksnakkevirus og farevirus. Virusene skal bekjempes med det hun kaller «psykologiske vitaminer».

Begrepene kan høres banale ut, men tankevirus-modellen er basert på moderne psykologisk forskning og kjente terapiretninger.

Psykologens mål er å alminneliggjøre problemene vi alle sliter med og gi folk noen knagger å henge uro og bekymringer på.

Hennes poeng er at det ikke er vonde tanker som er et problem, men hvordan vi forholder oss til dem.

– I løpet av en dag gjør vi mange psykologiske feilslutninger, som gjør at vi tolker ting som mer negative enn de er. Klarer vi å redusere mengden av denne type feil, kan vi få færre bekymringer i hverdagen og mindre frynsete selvbilde, sier Brorson, som skrev en populærvitenskapelig bok om temaet for fem år siden.

Det handler om å la små problemer holde seg små.

I fjor lagde hun sammen med fag-kolleger en undervisningsserie ment for elever i videregående skoler, basert på boken.

9 av 10 anbefaler undervisningsopplegg

Pilotprosjektet ble testet ut på seks skoler i Oslo og Akershus. Evalueringen viste at 9 av 10 elever synes tre timer lange opplegget var så nyttig at de vil anbefale det videre.

Og til uken lanseres opplegget gratis for videregående skoler i hele landet. Det markeres gjennom et arrangement på Litteraturhuset.

«Tankevirus» står ikke på noen lærerplaner, det er helt og holdent opp til lærerne om de vil ta det i bruk. En prosjektgruppe bestående av psykologer og pedagoger har meislet ut det ferdige opplegget.

Psykologi finnes som programfag i videregående skole i dag. Men nå tilbys altså et lavterskel-tilbud til alle. Opplegget tar tre skoletimer. Det består av videosnutter og oppgaveløsing.

Virusene skal knipses vekk.

Tar bakveien

– En slags snikinnføring av mer psykisk helse i skolen?

– Vi tar bakveien, ja. Forhåpentlig får vi spredd det rundt på null komma svisj, etter hvert som folk begynner å ta det i bruk, sier Brorson.

Hun understreker at hensikten ikke er å nedgradere psykiske vansker. Rundt 15 prosent av unge mellom 18 og 24 år rammes av psykiske lidelser, fra bipolar lidelse til angst og depresjon.

– Denne serien retter seg mot de 85 prosent som ikke har en psykisk lidelse. Det handler om å la små problemer holde seg små.

Lambertseter var en av pilotskolene for tankevirus-prosjektet. Lærer Cristina Morán Kjølstad sier elevene hadde stor nytte av undervisningsserien, som tar tre skoletimer. Den består av videosnutter og oppgaveløsing.

– Responsen var kjempebra og vi hadde gode samtaler i etterkant, Flere av elevene kontaktet også helsesøster. Mange har åpenbart behov for å prate om tanker de strever med, og dermed ufarliggjøre dem, sier hun.

– Når man snakker om psykisk helse, blir det ofte tungt og alvorspreget. Det er det jo også, men det gjør det samtidig utilnærmelig. Det er lettere å gå inn i når det normaliseres, legger hun til.

Vil ha mer psykisk helse i skolen

I 2015 gikk flere organisasjoner, blant andre Psykologforeningen, Lektorlaget og Mental Helse Ungdom, ut med et opprop for å få psykisk helse inn i læreplanen også i grunnskolen.

Morán Kjølstad mener, som en start, at Tankevirus-prosjektet burde rulles ut også i bane- og ungdomsskolen.

– Vi trenger mer fokus på normalisering av psykisk helse, sier hun.

Les mer om

 1. Psykologi
 2. Psykisk helse
 3. Generasjon prestasjon
 4. Ungdom
 5. Videregående skole