Dette er den omfattende saken oppsummert på tre minutter: