NOKAS-vaktholdet sikret

Politimestrene slipper likevel å beordre politifolk til vakthold under NOKAS-saken. I forrige uke ble det kjent at få politifolk ville reise til Stavanger fordi de økonomiske vilkårene ikke holdt mål.

Lederen i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, krevde omkamp, og berømmer Stavangers politimester Olav Sønderland fordi han valgte å møte dem til nye drøftinger. — Politivaktene får beholde det turnustillegget de har på sine faste tjenestesteder, noe de opprinnelig ikke fikk. Mange risikerte å tape penger på å bli sendt på vaktoppdrag til Stavanger, sier Johannessen. I tillegg får vaktmannskapene 650 kroner hver dag i ekstra kompensasjon, forutsatt at de godtar å delta i en fire ukers økt på vaktoppdrag i Stavanger under rettssaken. - Dette forslaget støtter vi, sier Johannessen, som har fått klarsignal fra fellesforbundets styre.Oslo-politiet skulle opprinnelig sende 60 politifolk til Stavanger i to puljer under den tre måneder lange rettssaken. Bare 15 av dem sa seg villig til å reise frivillig. Nå blir det aktuelt å sende 90 politifolk fra hovedstaden, men altså i tre puljer på hver en måned.Det var lederen i Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, som først gikk ut og sa at de økonomiske betingelsene for vaktene var for dårlig. Det skjedde etter sterk pågang fra egne medlemmer.

Beordring

Politimesteren i Asker og Bærum, Torodd Veiding, fortalte at han i likhet med en rekke andre politimestere hadde problemer med å fylle sin kvote med vaktmannskaper. Han varslet at det kunne bli aktuelt med beordring av mannskaper.En vaktstyrke på mer enn 100 mann skal passe på de 13 tiltalte under rettssaken som er ventet å vare i tre måneder. Med fire ukers økter betyr det at minst 300 politifolk må sendes til Stavanger, hentet fra politidistrikter i hele Sør-Norge.