Norconsult om Follobanen-beregninger: – Ikke troverdig

Rapporten om Follobanen fra Norconsult er delvis offentliggjort. Her kom de med ni anbefalinger for utbedringer.

Blixtunnelen i Follobanen.

Follobanen er stengt etter varmgang og brann som følge av problemer med returstrømanlegget. Denne uken ble det kjent at konsulenter i Norconsult advarte om returstrømanleggetreturstrømanleggetFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger. så sent som i oktober.

Nå er Norconsults rapport offentliggjort.

Bane Nor kan ikke svare på om de fulgte opp alle anbefalingene. De sier heller ikke hvilke tiltak de gjorde som følge av rapporten. Det skrev Teknisk Ukeblad torsdag.

– Større oppvarming

Norconsult gikk gjennom prosjektets dokumenter og kom med ni anbefalinger til ting som måtte utbedres eller følge med på.

Bane Nor har vært tydelig på at returstrømanlegget er underdimensjonert. I rapporten, som kom i oktober, skrev Norconsult at de ikke hadde fått underlaget til hvordan entreprenøren hadde beregnet dimensjonering.

På Follobanen ble det brukt en «unik» løsning for returstrøm, som ikke er brukt i Norge før. Norconsult er svært kritisk til løsningen. De skriver blant annet at beregningene for hvor varme kablene kom til å bli, ikke er troverdige.

«Det må legges til grunn en større oppvarming av kabelen som følge av strøm i skjermen», skrev de.

I ettertid vet vi at enden på kablene ble for varme og tok fyr.

Entreprenøren har angitt returstrømbelastninger som ikke syns å være riktig, ifølge Norconsult.

– Ikke helt kjent løsning

Prosjektdirektør for Follobanen Per David Borenstein, sa at bakgrunnen for at rapporten ble bestilt, var fordi løsningene som ble brukt i tunnelen var ny.

– Løsningen var innenfor teknisk regelverk, men ikke helt kjent. Derfor ba vi Norconsult om å gå gjennom den. Ut ifra rapporten, så ble det vurdert tiltak om ekstra måling i driftsfasen. Etter en vurdering internt, var konklusjonen at det var akseptabelt og ikke noe i veien for å sette på togtrafikk, sier han.

Denne rapporten ble snakket om i offentligheten da Bane Nor og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) hadde en pressekonferanse. Der kom det også frem at rapporten aldri nådde frem til konsernledelsen.

– Massevis av feil og mangler

Follobanen er Norges dyreste samferdselsprosjekt. Totalt kostet det skattebetalerne 36,8 milliarder kroner. Halvannen uke etter åpning, måtte banen stenge på grunn av flere branner.

Stine Undrum, konsernsjef for utbygging, sa under torsdagens seanse at de hadde gjort mye fysisk arbeid i tunnelen. Flere skjøter er utbedret og jordingssystemet er vurdert, ifølge Undrum.

Hun uttalte til Aftenposten at Bane Nor var usikre på om de ville rekke åpningen for Follobanen siden var det «massevis av feil og mangler».