Norge

- Må skjerpe rutinene

Den norske ambassaden i Marokko tror trygdejuks er utbredt blant norskmarokkanere.

  • Einar Welle

— Omfanget er vanskelig å tallfeste, men jeg har en sterk mistanke om at det foregår misbruk, sier ambassadør Arne Aasheim ved ambassaden i Rabat. Han mener norske myndigheter må skjerpe kontrollrutinene slik at det blir vanskeligere for trygdemottakere som bor i utlandet å lure systemet.- Brudd på regelverket ser ikke alltid ut til å bli fanget opp i Norge. Det virker ikke som det er et samspill mellom for eksempel trygdeetaten og Folkeregisteret. Derfor vil det være nyttig om norske myndigheter nå ser på kontrollmekanismene, for å unngå at trygdemottakere tilegner seg penger de ikke har rett på, sier ambassadør Aasheim.Ambassaden i Rabat behandler årlig over 500 visumsøknader, og det er gjennom dette arbeidet at ambassaden har fått mistanke om trygdemisbruk blant hjemvendte marokkanere. Søknadene viser seg ofte å inneholde udokumenterte opplysninger, informasjon som i mange tilfeller også har dannet grunnlag for tilleggsutbetalinger i trygden - som opplysninger om ektefelle og barn. - Dette tyder på omgåelse, triksing og fiksing, mener Aasheim. Ambassaden ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har mistanke om de trygdede norsk-marokkanerne er reelle uføre. Ambassaden har imidlertid med en viss forbauselse registrert et økende antall relativt unge marokkanere med uføretrygd de siste årene. - Jeg ønsker ikke å bli fremstilt som noen moralist. Jeg skjønner at noen vil prøve seg, men jeg har problemer med at vi setter oss i en slik situasjon at norske myndigheter og regelverket ikke blir respektert. Vi sender ut feil signaler dersom vi lar oss lure med bortimot åpne øyne, sier Aasheim.

Les også

  1. Jukser med seg trygd til Marokko

  2. Skal melde flytting

Ambassadør Arne Aasheim i Marokko har sendt de første uføresakene til trygdeetaten i Norge for videre undersøkelse.