Sigøynere krever erstatning

Milena Holm er en av rundt 100 norske sigøynere som har søkt staten om billighetserstatning for mangelfull eller ingen skolegang. Noen av søknadene har vært under behandling i fem år.

Milena Holm er 29 år, født og oppvokst i Norge, norsk statsborger. Hun kan hverken lese eller skrive, men kan skrive navnet sitt med store bokstaver. Ifølge norsk lov har alle barn i landet rett og plikt til undervisning, det er ikke unntak for barn av romerfolket. Milena er svigerinnen til Sobrinka Karoli som også har søkt den norske stat om billighetserstatning. Vi møter dem hjemme hos Karoli, som sier: — Hvis vi får billighetserstatning, betyr det at staten behandler oss som mennesker og ikke dyr. Tatere og samer har fått billighetserstatning.

Motvilje.

Ifølge sigøynere, forskere og FNs utviklingsprogram har romerfolket motvilje mot utdannelse, av frykt for at det kan true deres tradisjoner og kultur. Men advokat Birger Vandvik, som for fem år siden sendte den første søknaden om billighetserstatning på vegne av vel 90 klienter, påpeker at det offentlige har ansvar for at barna får utdannelse selv om foreldrene ikke ser viktigheten av det. Han viser til den tidligere grunnskoleloven av 13. juni 1969 og den gjeldende opplæringsloven kap.2 §2-1:"Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter".

Lang saksbehandling.

Vandvik har sendt søknader for sigøynere som alle er norske statsborgere og oppvokst i Oslo. Mange bodde i campingvogn. Ingen av dem har fullført grunnskolen. Søknadene er blitt sendt til Justisdepartementet, som har sendt dem videre til Utdanningsdepartementet og via Utdanningsdirektoratet før de kom til Justissekretariatene som nå forebereder dem for det stortingsoppnevnte Billighetserstatningsutvalget. - Noen vil hevde at det er toppen av frekkhet først ikke å gå på skole, og så kreve staten for penger. Men vi må huske at det er barna som nå er blitt voksne, som søker erstatning. Det er en sak for barnevernet hvis barn ikke møter opp over tid.Her har norske myndigheter behandlet en gruppe norske statsborgere på en annen måte enn om det hadde vært snakk om deg eller meg som ikke hadde gått på skolen. Myndighetene har vel ikke villet blande seg inn i kulturen, men dermed er de med på å skape nye generasjoner sosialklienter og uførtrygdede, sier Vandvik.

Ble mobbet.

Milena Holm har aldri gått på skole: - Jeg kan ikke lese avisen, kan ikke skrive en jobbsøknad, kan ikke søke jobb, sier hun.Svigerinnen Sobrinka Karoli, datter av den avdøde sigøynerkongen Polykarp Karoli, gikk en vinter på Ruseløkka skole på 1950-tallet, men bare to-tre dager i uken.- Det var ikke vanlig med utenlandsk utseende på den tiden. Vi ble mobbet, slått og jaget av barna. Lærerne grep ikke inn, vi måtte slutte.

Milena Holm vil ikke at datteren Shakira på fire år skal lide samme skjebne som henne, et liv uten skolegang.