Politiet ville tiltale Atle Antonsen, men statsadvokaten sa nei

– Du er for mørkhudet til å være her, sa komikeren til samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Men statsadvokaten mener han ikke kan straffes for det.

Komiker Atle Antonsen ble anmeldt for hatefulle ytringer. Men statsadvokaten mener det ikke kan bevises at han har hatt forsett om å være rasistisk eller hatefull overfor Sumaya Jirde Ali.

Hendelsen skjedde på et utested på Grünerløkka i Oslo for tre uker siden, men ble først offentlig kjent tirsdag da Ali skrev på Facebook hva hun hadde opplevd.

Ali anmeldte Antonsen. Politiet kodet saken som hatefulle ytringer og hensynsløs adferd. De gjennomførte avhør av Ali, Antonsen og vitner som var til stede. Saken ble så sendt til påtaleavgjørelse.

Politiet innstilte på at Antonsen skulle tiltales etter den såkalte rasismeparagrafen i straffeloven. De mente også han burde tiltales for hensynsløs adferd. Men statsadvokat Ingelin Hauge henla saken.

Statsadvokaten mener det ikke er noen tvil om at Antonsen har sagt «du er for mørkhudet til å være her» til Ali. Men hun mener at ytringen ikke var «kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt».

– Det foreligger derfor rimelig tvil om hvorvidt vilkårene for straff er oppfylt.

Det skriver Hauge i henleggelsen, som Aftenposten har fått tilgang til.

Saken blir henlagt på bevisets stilling. Det vil si at bevisene ikke vurderes å være sterke nok til at komikeren ville blitt dømt i retten.

Handler om forsett

I henleggelsen begrunner statsadvokaten sitt syn.

Hauge skriver at det må mer til enn å slå fast at Antonsen faktisk har sagt «du er for mørk til å være her» for å ta ut tiltale.

Det må også være bevist at Antonsen handlet med den «nødvendige grad» av skyld.

Det vil si at det må bevises at han forsettligforsettligJuridisk begrep: Bevissthet om følgene. eller grovt uaktsomt forhånet Ali.

– Etter å ha gjennomgått alle forklaringene til fornærmede, siktede og vitnene i rapportsform og lydopptak, synes det være uenighet om hvorvidt en krangel fant sted forut for utsagnet eller ikke, skriver Hauge.

Hun mener heller ikke det kan bevises at Antonsen har ment å være hensynsløs, skremmende eller plagsom overfor Ali.

I avhør har han forklart at han var glad, og at stemningen ved bordet var god «inntil han slang ut en dårlig spøk som fornærmede reagerte på».

Antonsen selv har beklaget til Ali.

– Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum, skrev han tidligere denne uken.

Vil klage

Daglig leder Hatem Ben Mansour ved Antirasistisk Senter sier til VG at han skal forfatte en klage på vegne av Ali.

– Som jurist mener jeg dette er en feil vurdering. Det fordi avgjørelsen legger til grunn at Sumayas forklaring om hendelsen er uriktig, og jeg er veldig uenig i at utsagnet til Antonsen ikke er kvalifisert krenkende, sier Mansour til VG.

Hasti Hamidi, Alis venninne, opplyser til VG at hun har vært i kontakt med Mansour om veien videre. De ønsker ikke å si mer om saken på nåværende tidspunkt.

I en SMS til Aftenposten skriver Hamidi at Sumaya Jirde Ali er kjent med at saken er henlagt.

– Vi har ingen kommentar nå, skriver hun.

Aftenposten har forsøkt å kontakte Atle Antonsen og hans advokat, men foreløpig ikke fått svar. Advokaten har gitt følgende uttalelse til NTB:

– På Atles vegne ønsker jeg å formidle at det han er mest opptatt av nå, er at denne henleggelsen ikke medfører mer ubehag for Sumaya Jirde Ali enn det hun allerede har opplevd, sier hans advokat Marianne Klausen til NTB fredag kveld.

Hun legger til at Atle Antonsen har vært klar på at det aldri har vært snakk om bevisste hatefulle ytringer i denne saken.

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden. Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sier hun.

Oslo politidistrikt, som innstilte på tiltale, viser til statsadvokaten for uttalelser i saken.

Ønsker å endre lovteksten

Det har den siste tiden vært diskusjon rundt straffelovens § 185, som setter straff for hatefylle ytringer. Flere har tatt til orde for å endre lovteksten.

Det var et av forslagene til Ytringsfrihetskommisjonen, som leverte sin rapport tidligere i år. Kommisjonen mener det er viktig å gjøre paragrafen mer forståelig og å tydeliggjøre hva som faktisk er straffbart.

Forslaget er nå på høring.

Aftenposten retter: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at politiet henla saken mot Atle Antonsen. Det riktige er at politiet ville tiltale Antonsen. Det var statsadvokaten som henla saken. Artikkelen ble endret 18. november, klokken 17.18.